Akademiska högtider

Chalmers arrangerar varje år, i maj eller juni, en promotionshögtidlighet, då doktorer och hedersdoktorer promoveras. Vid detta tillfälle delas också Chalmersmedaljen ut och årets forskarhandledare utses.

Chalmers genomför varje år examensceremonier, en på våren och en på hösten. Då får de färdiga högskole- och civilingenjörerna ta emot sina examensbevis.

Den populärvetenskapliga William Chalmersföreläsningen äger rum den 5 november varje år för att hedra minnet av William Chalmers, som var direktör i Ostindiska kompaniet. I sitt testamente donerade han medel till en "industrie-skola" som utvecklats till Chalmers tekniska högskola.

 Publicerad: to 28 mar 2019.