Akademiska högtider

Chalmers arrangerar varje år, i maj eller juni, en promotionshögtidlighet, då doktorer och hedersdoktorer promoveras. Vid detta tillfälle delas också Chalmersmedaljen ut och årets forskarhandledare utses.


Varannat år hålls en professorsinstallation, vilket är en ceremoni där våra främsta företrädare  offentligt välkomnar nya medlemmar i kollegiet.


Chalmers genomför varje år tre examensceremonier, en vinter-, vår- och höstceremoni. Då får de nyutexaminerade arkitekter, sjökaptener, sjöingenjörer, civilingenjörer, högskoleingenjörer, teknologie magistrar, teknologie masters och även kandidater inom de program som avslutas med en kandidatexamen ta emot sina examensdiplom.

 Sidansvarig Publicerad: må 15 jun 2020.