Akademiska högtider

Chalmers arrangerar varje år, i maj eller juni, en promotionshögtidlighet, då doktorer och hedersdoktorer promoveras. Vid detta tillfälle delas också Chalmersmedaljen ut och årets forskarhandledare utses.

Chalmers genomför också varje år examensceremonier, en på våren och en på hösten. Då får de färdiga högskole- och civilingenjörerna ta emot sina examensbevis.

Den populärvetenskapliga William Chalmers föreläsningen äger rum den 5 november varje för att hedra minnet av William Chalmers som var direktör i Ostindiska kompaniet. I sitt testamente donerade han medel till en "industrie-skola" som utvecklats till Chalmers tekniska högskola.