Kontakt

Telefon (växel) 031-772 1000
Direktnummer 031-772 + anknytning
Fax 031-772 5944
chalmers@chalmers.se  

 

Organisationsnummer 556479-5598
Postgiro 458 93 58-3
Bankgiro 5946-1830
Övriga uppgifter angående konton >>

Postadress

Chalmers tekniska högskola AB
Institution (eller motsvarande)
Mottagarens namn
412 96 Göteborg

Besöksadress

Campus Johanneberg: Chalmersplatsen 4
Campus Lindholmen: Hörselgången 4 

Fakturaadress

Chalmers tekniska högskola AB
Fakturaservice
412 96 Göteborg

Ange även referensperson på Chalmers och kostnadsställe på fakturan.

Leverantörer

Godsmottagning

Gods till Chalmers ska levereras till adressen Gibraltarvallsvägen 7.
För mer information kontakta Post- och Transportcentralen på telefon 031-772 5960.

Kontaktpersoner 

Registrator diarieför (registrerar) handlingar till och från rektors kansli och centrala administrationen.
Till registrator vänder du dig om du har frågor om pågående ärenden, eller om du vill ha en kopia av en allmän handling. Registraturen finns på Chalmersplatsen 4. 

registrator@chalmers.se, telefon 031-772 2574

 

Rektor och rektorsfunktionen

Administration och service

Institutioner

Arkitektur

Biologi och bioteknik

Bygg- och miljöteknik

Data- och informationsteknik

Energi och miljö

Fundamental fysik

Kemi- och kemiteknik

Matematiska vetenskaper

Material- och tillverkningsteknik

Mikroteknologi och nanovetenskap

Produkt- och produktionsutveckling

Rymd- och geovetenskap

Signaler och system

Sjöfart och marin teknik

Teknikens ekonomi och organisation

Teknisk fysik

Tillämpad IT

Tillämpad mekanik

 
 


Chalmers bibliotek

Daniel Forsman, bibliotekschef
031- 772 3751

 

Sök personal

Använd sökfunktionen högst upp till höger på sidan och filtrera genom att välja  "personal" för att hitta kontaktuppgifter till medarbetare på Chalmers.