Information om lärar- och forskartjänster inkl. postdocs på Chalmers

​Chalmers är sedan 1994 en privat högskola, med Chalmers stiftelse som ägare. Verksamheten inom forskning och undervisning regleras av ett avtal med staten, vilket gör att Chalmers har en arbetsordning för undervisande och forskande personal (AO) som ersätter högskoleförordningen. Chalmers drivs som ett aktiebolag och rektor har en VD:s befogenheter att fatta beslut, t.ex. kan beslut om innehavare av en tjänst därför nte överklagas.

Kontakt

För frågor om en specifik tjänst vänligen kontakta rekryterande chef. Kontaktuppgifterna hittar du i annonsen.

Fackliga företrädare:

  • SACO: Peter Hellqvist
  • ST: Jean-Marc Orliaguet
  • SEKO: Johan Persson

Du når de fackliga företrädarna via Chalmers växel: 031 7721000.

För support av e-rekryteringssystemet kontakta rekryteringsenheten rek.enhet.stodet@chalmers.se​

 

Nedan följer användbara instruktioner för att utforma en ansökan för en forskar- och lärartjänst: 

Arbetsordningen (AO) är av central betydelse för att Chalmers ska kunna genomföra sitt uppdrag och nå sina mål. För mer information om arbetsordning.​

  • ​En viktig del av din ansökan är ditt cv, som kommer att bedömas av Chalmers anställningskommitté samt externa sakkunniga. Du bör använda Chalmers riktlinjer för en curriculum vitae (cv) när du tar fram ditt cv.
  • Vid befordran och rekrytering vid Chalmers ska pedagogiska kvalifikationer och meriter​​ redovisas och den pedagogiska skickligheten styrkas separat i en pedagogisk portfölj. Innehållet ska ha både en kvalitativ och en kvantitativ karaktär för att en pedagogiskt sakkunnig samt anställningskommittén ska kunna göra en bedömning av den sökandes pedagogiska skicklighet. Om tjänsten du söker efterfrågar en pedagogisk portfölj, vänlig använd formatet för pedagogisk portfölj när du sammanfattar dina pedagogiska meriter. 

Postdoc/doktorstjänster

Syftet med befattningen postdoc/doktor är i första hand att innehavaren i nära anslutning till (normalt högst tre år efter) att doktorsexamen avlagts ska få forskningserfarenhet från internationell och/eller industriell miljö. Postdoc/doktorsbefattningen kan vara del av meriteringen för en fortsatt akademisk karriär. Befattningen är tidsbegränsad till tre år.

Du ansöker till en tjänst som postdoc/doktor via en normal tjänsteansökan. Du finner lediga postdoc- eller doktorstjänster på Chalmers hemsida under lediga tjänster​.

Sidansvarig Publicerad: må 09 maj 2022.