Riktlinjer för en curriculum vitae (cv)

Ditt cv är en viktig del av din ansökan och kommer att bedömas av extern sakkunniga samt av Chalmers anställningskommittén. Som beskrivs i avsnitt 4 i Chalmers tekniska högskolas arbetsordning för undervisande och forskande personal. Anställningskommittén fokuserar specifikt på fyra kategorier: Vetenskapliga och pedagogiska kvalifikationer, nyttiggörande och akademiskt medborgarskap. Detaljer och exempel på dessa fyra kategorier beskrivs i avsnitt 4.1 till 4.4 i arbetsordningen. Det är därför viktigt att ditt cv innehåller information om dessa kategorier. 

Vi presenterar riktlinjer för hur du kan strukturera ditt cv för att ge all nödvändig information på engelska​. Ditt cv bör skrivas på engelska eftersom Chalmers använder sig av internationella sakkunniga. Observera att all information ska presenteras i omvänd kronologisk ordning, det vill säga så att den senaste informationen återfinns högst upp.

​​​​​

Sidansvarig Publicerad: må 09 maj 2022.