Ansökningsanvisningar till forskar- och lärartjänster

​Vid ansökan till en forskar- eller lärartjänst bör nedanstående anvisningar följas. Skapa gärna en pdf för varje rubrik (1-4) enligt nedan. Filerna kan även sammanfogas till en Pdf portfolio eller komprimeras till en zipfil.

1.    Ansökan:
(Vänligen namnge bilagan i e-rekryteringssystemet med: APPLICATION, Efternamn, referensnummer)    
 
    CV, exempel på rubriker:
    a)    Utbildning
    b)    Tidigare anställningar
    c)    Fullständig publikationslista. (Lista publikationerna kronologiskt. Dela upp dem i refereegranskade/ej refereegranskade tidskriftsartiklar, konferensbidrag etc). Gruppera gärna den kompletta publikationslistan enligt följande:
 • Refereegranskade artiklar
 • Refereegranskade konferensbidrag
 • Ej refereegranskade konferensbidrag
 • Böcker och kapitelbidrag
 • Rapporter 
 • Övriga publikationer
    d)    Undervisningserfarenhet (förteckning över kurser, i grund- forskarutbildningen, för vilka du har varit examinator, föreläsare eller övningsledare).
    e)    Beviljade forskningsanslag och forskningsmedel som du erhållit som sökande eller medsökande
    f)     Deltagande i nationella och internationella konferenser, seminarier konferenser, forskningsråd etc. Ange aktivitet, t ex inbjuden som huvudtalare, konferensbidrag, presentation av poster.
    g)    Handledning: En förteckning över examensarbetare och forskarstuderande som du har handlett (eller varit biträdande handledare för). Din roll ska anges för varje person.
    h)   Intyg om genomgången forskarhandledningskurs eller motsvarande annan utbildning.
    i)     Övrigt, tex meriter i form av ledarskap och förtroendeuppdrag:
 • Två referenspersoner som vi kan kontakta.
 • Rekommendationsbrev från tidigare arbetsgivare eller forskargrupper.
 • Vidimerade kopior av slutförda utbildningar, betyg samt andra intyg.
 
 
2.    Personligt brev/Kvalifikationer 
(Vänligen namnge bilagan i e-rekryteringssystemet med: QUALIFICATIONS, Efternamn, referensnummer).
1-3 sidor där du presenterar dig själv, dina kvalifikationer och beskriver framtida forskningsplaner.
 
 • Tidigare forskningsområden och främsta forskningsresultat.
 • Framtida mål och riktning inom forskning.
 • Finns det specifika projekt och forskningsfrågor du främst är intresserad av?
 
3.   Publikationer
(Vänligen namnge bilagan i e-rekryteringssystemet med: PUBLICATIONS, Efternamn, referensnummer). Vänligen bifoga publikationerna som ”övrig bilaga” i e-rekryteringssystemet.

I de fall där en publikation har flera medförfattare, var noga med att beskriva ditt bidrag. 
 • kopior av dina mest relevanta publikationer i fullformat (max tio publikationer). Filerna kan med fördel sammanfogas till en pdf eller komprimeras till en zip fil.
 • kopior av maximalt tio övriga publikationer som styrker dina övriga meriter (som till exempel pedagogiska publikationer och populärvetenskapliga artiklar)
 
4.    Pedagogiska meriter: Om tjänsten du söker efterfrågar en pedagogisk portfölj bifoga den som övrig bilaga i e-rekryteringssystemet. (Vänligen namnge bilagan i e-rekryteringssystemet med: PEDAGOGICAL PORTFOLIO, Efternamn, referensnummer).
 
 •     Vänligen använd formatet för pedagogisk portfölj när du sammanfattar dina pedagogiska meriter.
 •     Intyga ev. genomgången högskolepedagogisk utbildning eller andra motsvarande utbildningar.
 
 

Sidansvarig Publicerad: ti 28 nov 2017.