Ansökningsanvisningar till tekniska eller administrativa tjänster

Vid ansökan till en teknisk eller administrativ tjänst bör nedanstående anvisningar följas. Skapa gärna en pdf för varje rubrik enligt nedan. Filerna kan även sammanfogas till en Pdf portfolio eller komprimeras till en zipfil.
 
Ansökan:
(Vänligen namnge bilagan i e-rekryteringssystemet med: ANSÖKAN, Efternamn, referensnummer)
  • CV
  • två referenspersoner som vi kan kontakta (kan tas med vid intervjutillfället)
 
Exempel på rubriker i ditt CV:
a)       Anställningar
b)       Utbildningar
c)       Språkkunskaper
d)       Referenser
e)       Övriga kvalifikationer
Intyg, betyg, rekommendationer, som styrker din ansökan skall biläggas som ”övriga dokument”.

2. Personligt brev/Kvalifikationer:
(Vänligen namnge bilagan i e-rekryteringssystemet med: Pb, Efternamn, referensnummer)
1-2 sidor som beskriver dina kvalifikationer för tjänsten.

3. Under övriga dokument bifogas:
Intyg, betyg, rekommendationer, som styrker din ansökan.

Sidansvarig Publicerad: ti 28 nov 2017.