Chalmersplatsen

Arbeta på Chalmers

​Chalmers har omkring 10 000 studenter och 3000 anställda. Vi finns på två campus, båda ligger centralt i Göteborg och är lätta att nå med goda kommunikationer.
 

Grundläggande för oss som arbetsgivare

Vi vill utvecklas tillsammans med våra medarbetare genom att ge alla anställda en möjlighet att göra skillnad utifrån kompetensområde och arbetsuppgifter.

  • Med kvalitet och utveckling i fokus skapar vi ett hållbart och jämlikt arbetsliv.
  • Alla medarbetare bidrar till att Chalmers håller hög nivå i både utbildning, forskning, nyttiggörande och internt arbete. För att detta ska vara bestående behövs ständig kvalitetsutveckling och nytänkande av alla medarbetare på Chalmers.
  • Vi arbetar aktivt med mångfald och jämställdhet för att ha en arbetsplats utan diskriminering.
  • Chalmers vision: ”För en hållbar framtid” genomsyrar synen på våra medarbetare. För att våra medarbetare ska kunna prestera sitt bästa krävs att de kan kombinera sitt yrkes- och privatliv. Vi som arbetsgivare stödjer där vi kan för att detta ska vara möjligt.
 

Grundläggande för oss som universitet

Som tekniskt-naturvetenskapligt universitet är vårt uppdrag att skapa och sprida kunskap, kompetens och lösningar som alla har nytta av; såväl individ som samhälle. Utbildningar som förbereder våra studenter för framtiden, forskning på hög internationell nivå och en nära samverkan med näringsliv och samhälle gör det möjligt. Som universitet och en erkänt attraktiv samarbetspartner kan vi tillsammans med andra göra verklig skillnad för en hållbar framtid.
 
  • Vår verksamhet vilar på vetenskaplig grund.
  • Vi för en fri och öppen diskussion.
  • Vår akademiska frihet och vårt ansvar innebär integritet och saklighet när det gäller resultat, metod och publicering av vår forskning, där forskningsproblem får väljas fritt.
  • Vi är långsiktiga och uthålliga i våra beslut och strategier.
  • Vi agerar etiskt och hållbart internt, lokalt och globalt.
  • Vi är moraliskt och intellektuellt oberoende av politiska, religiösa, ideologiska och ekonomiska maktgrupperingar.
 

Sidansvarig Publicerad: fr 26 nov 2021.