illustration av coronavirus

Om coronaviruset – för anställda

Under höstterminen 2020 bedriver Chalmers campusbaserad undervisning med stor del digitala inslag. Medarbetare rekommenderas att fortsatt arbeta hemifrån, i den mån uppgifter tillåter och i dialog med närmaste chef. Stor återhållsamhet gäller alltjämt kring fysiska besök, möten och resor.

Denna information riktar sig till alla medarbetare på Chalmers

14 aug 15:00

Arbete från hemmet är huvudrekommendationen

Under hösten rekommenderas Chalmers medarbetare att fortsatt arbeta hemifrån, i den mån uppgifter tillåter och i dialog med närmsta chef. Rekommendationen gäller tills vidare.

Från och med höstterminen bedriver Chalmers campusbaserad undervisning med stor del digitala inslag. Personal som behöver vara på plats på campus för att undervisa, stödja undervisningsverksamheten, eller har andra arbetsuppgifter som inte kan utföras på distans, behöver då kunna arbeta tryggt på campus. Därför ska övriga medarbetare i möjligaste mån även fortsatt arbeta hemifrån.

På detta sätt ska verksamheten som helhet upprätthålla Folkhälsomyndighetens rekommendationer om att hålla avstånd mellan individer och att undvika större sociala sammanhang. Planering och samordning av arbetet leds som vanligt av chef. På länkarna nedan finns detaljerade råd kring hur risken för smittspridning kan minimeras.

Undvik att sprida smitta – vårt gemensamma ansvar​​

För att undvika att bli smittad och att smitta andra:
 • Arbeta hemifrån i så stor utsträckning som möjligt
 • Håll avstånd till andra både inomhus och utomhus. När du är nära andra människor, som du inte bor med, ska du hålla mer än en armlängds avstånd (minst 1,5 meter).
 • Stanna hemma om du är sjuk, även om du bara känner dig lite förkyld. Se lista över vanliga symptom på covid-19.
 • Tvätta händerna ofta med tvål och vatten i minst 20 sekunder. Fler hygienråd hittar du här
 • Undvik att resa kollektivt, särskilt i rusningstrafik. När du måste: Håll avstånd till andra på bussen, tåget, spårvagnen och andra allmänna färdmedel. För längre resor: Välj alternativ där det går att boka en sittplats. Läs mer om inrikesresor här.
 • Undvik att besöka äldre släktingar. Personer över 70 år är den främsta riskgruppen för att bli allvarligt sjuka i covid-19.
 • Undvik fester, begravningar, dop, kalas eller bröllop.
 • Håll avstånd till andra på idrottsplatser, badhus och gym och undvik att byta om i allmänna omklädningsrum.
 • Håll dig uppdaterad via krisinformation.se​ och Folkhälsomyndighetens webbsidor​.

Chalmers är inte stängt – men främst öppet för medarbetare och studenter

Från och med höstterminen kommer många ytterdörrar och undervisningssalar att vara öppna, liksom de flesta grupprum och datorsalar. Andra lokaler på campus hålls låsta, men är tillgängliga för studenter och anställda liksom för andra med passerkort. 

Receptionen i CA-huset är tills vidare obemannad, men alla anställda kan komma in med passerkort och kod 06:00-20:00. Posten hämtas/lämnas bara en gång per dag.

Chalmers erbjuder biblioteksservice främst digitalt och via telefon, och biblioteket har stärkt sin digitala närvaro. De tre biblioteken (Huvudbiblioteket, Kuggen lärandetorg, Arkitektur- och samhällsbyggnadsbiblioteket) erbjuder begränsad fysik service på plats med öppettiderna 10–14.

Anpassade lokaler för ökad säkerhet

För att de studenter och anställda som behöver vara på campus ska kunna vara det under trygga former kommer lokalerna att vara anpassade för att minimera risk för smittspridning. Åtgärderna omfattar exempelvis plexiglas i receptioner, markeringar i golv samt glesare sittning i lunchrum, mötesrum och öppna kontorslandskap. Den generella rekommendationen är att tänka halverad kapacitet mot ”normalläget”:
 • Delade kontor – undvik att vara på plats samtidigt 
 • Öppna kontorslandskap – max halverad kapacitet
 • Mötesrum – halverad kapacitet 
 • Laborativ verksamhet – genomför en riskanalys
 • Allmänna föreläsningar på campus – max halverad kapacitet, dock inte fler än 50 personer
 • I alla lokaler ska Folkhälsomyndighetens rekommendationer om distansering följas​
Inpassering med hjälp av passerkort fortsätter gälla som ett sätt att begränsa antalet personer i lokalerna.

Tjänsteresor
På grund av coronautbrottet beviljar Chalmers fortsatt endast verksamhetskritiska tjänsteresor. Vad som anses vara verksamhetskritisk resa beslutas av prefekt. Internationella tjänsteresor kan beviljas, men enbart om resan inte påverkas av Utrikesdepartementets reseavrådan. Beslutet gäller tills vidare. Medarbetare uppmanas att följa UD:s reseråd även för privatresor.

Konferenser, möten och besök 

Den 15 augusti hävdes förbudet mot fysiska konferenser, möten och besök med externa deltagare, arrangerade av Chalmers tekniska högskola. Digitala möten är tills vidare dock att föredra och bör fortsatt vara förstahandsalternativet. Allmänna föreläsningar på campus begränsas under höstterminen till 50 procent av antalet platser, maximalt 50 personer. Anställda rekommenderas tills vidare att hålla interna möten i digital form i så stor utsträckning som möjligt.  

Stanna hemma vid sjukdom​

Stanna hemma om du är sjuk, även om du bara känner dig lite förkyld. Se lista över vanliga symptom på covid-19Om du ändå tänker arbeta – gör det hemifrån. Anställda ska ha dialog med sin chef. Var noga med att stanna hemma två dagar efter att du är helt symptomfri.

Om du har misstänkta symptom som exempelvis hosta, feber eller huvudvärk ska du meddela din chef och följa sjukvårdens anvisningar: 1177 för Västra Götaland.

Hjälp för medarbetare utomlands

​​Anställda som befinner sig utomlands och behöver hjälp får primärt den hjälpen via tjänstereseförsäkringens akutnummer: IF Skadeförsäkring via +46 77-181 5818.

Hjälp för medarbetare med normal hemvist utomlands​

Anställda som behöver rådgöra kring eventuell hemresa ska kontakta sitt lands ambassad i Sverige.

Har du frågor?

Information från svenska myndigheter:

Publicerad: fr 14 aug 2020.