Nanosäkerhet

I oktober 2013 lämnade regeringens utredare Ethel Forsberg sitt förslag till en nationell plan för säker användning och hantering av nanomaterial till miljöminister Lena Ek. Handlingsplanen ska få Sverige att ta vara på nanomaterialens möjligheter samtidigt nanomaterialens hälso- och miljörisker minimeras. Här finns fyra forskare på Chalmers som kan kommentera frågor om nanosäkerhet.
 
Sofia Svedhem, fokuserar sin forskning på nanopartiklars egenskaper och hur man kan ”mäta” dem, för att bättre förstå hur nanopartiklar interagerar med molekyler i miljön och i kroppen. Forskning som bland annat kan användas för att utveckla bättre läkemedel. Hon koordinerar också nanoforskningsprojekt på Chalmers.
Sofia är forskare på institutionen för teknisk fysik.
Kontakt: 031- 772 3428, eller epost sofia.svedhem@chalmers.se

Bengt Kasemo, forskar kring många olika tillämpningar med nanomaterial; katalys, biomaterial, sensorer med mera. Han har överblick över nanoteknikområdet och mycket god insikt i nanosäkerhetsfrågor. Han har suttit med i den referensgrupp som varit kopplad till Ethel Forsbergs utredning.
Bengt är professor på avdelningen för kemisk fysik.
Kontakt: 031- 772 3370, eller epost kasemo@chalmers.se
 
Sverker Molander, arbetar med modeller av hur nanopartiklar används i samhället, sprids i naturen och har gjort en tidig riskanalys av grafen. Han undersöker risker ur ett miljöperspektiv.
Sverker är biträdande professor på avdelningen för miljösystemanalys.
Kontakt: 031- 772 2169, eller epost sverker.molander@chalmers.se
 
Michael Persson, arbetar med industriell tillverkning och användning av nanopartiklar av kiseldioxid, så kallad silika.
Michael är adjungerad professor på Chalmers, institutionen för kemi och bioteknik. Han är också innovation manager på AkzoNobel – silica nanoparticle synthesis and modifications.
Kontakt: 0709- 577381, eller epost michael.persson@chalmers.se och michael.persson@akzonobel.com

Högupplösta pressbilder finns på alla fyra forskarna. Kontakta press@chalmers.se

Läs mer: Säker utveckling! - Nationell handlingsplan för säker användning och hantering av nanomaterial, SOU 2013:70

Publicerad: fr 21 aug 2015.