Klimatfrågor / IPCC

Chalmers vision om ett hållbart samhälle ställer klimatfrågorna i fokus. Här kan du som är journalist hitta experter som följer FN:s klimatarbete och kan kommentera både det som avhandlas på klimatmötet i Paris 30 november – 11 december 2015 och klimatfrågor i största allmänhet.

Björn Sandén forskar kring tekniska lösningar på klimatproblemet, till exempel om förnybar energi helt kan ersätta fossila bränslen och om elbilar fixar utsläppen i transportsektorn. Han har också koll på den teknikutveckling som faktiskt sker, som att sol- och vindkraft växter snabbare än någon förutspått. Sammantaget kan han kommentera vilka politiska styrmedel som behövs för att det skall ske på än större skala och vad detta kan betyda för industrin.
Björn är professor på Chalmers avdelning för miljösystemanalys.
Kontakt: telefon 031- 772 8612, eller epost bjorn.sanden@chalmers.se

Filip Johnssons forskning är inriktad på åtgärder för att minska klimatpåverkan från energisystemet. Forskningen behandlar dels tekniska frågeställningar avseende el- och värmeproduktion och dels hur hela energisystemet kan ställas om till år 2050. Det senare baseras på teknisk-ekonomiska studier avseende hur klimatpåverkan från energisystemet kan minskas på ett kostnadseffektivt sätt.

Filip är professor på Chalmers avdelning för energiteknik. 

Kontakt: telefon 031- 772 1449, eller epost filip.johnsson@chalmers.se Frances Sprei forskar kring hållbar mobilitet med fokus på elfordon och alternativbränslefordon samt innovativa rörlighetsformer som bilpooler och samåkning. Ekonomiska, politiska, tekniska och beteendemässiga aspekter beaktas. Hennes mål är att hitta och utvärdera incitament, affärsmodeller och metoder för att göra människors resor mer hållbara.
Frances är forskare på Chalmers avdelning för fysisk resursteori.
Kontakt: telefon 031- 772 2146, eller epost fsprei@chalmers.se


Fredrik Hedenus forskar kring strategier för att minska klimatpåverkan från energi och matproduktion. Forskningen är inriktad på såväl styrmedel som effekter av olika tekniska och beteendemässiga åtgärder.
Fredrik är docent och avdelningschef på Chalmers avdelning för fysisk resursteori.
Kontakt: telefon 031- 772 3453, eller epost hedenus@chalmers.seGöran Berndes är medförfattare i kapitlet om bioenergi i den tredje delrapporten från FN:s klimatpanel. Görans forskning omfattar markanvändning och energisystem, på såväl lokal som global nivå. Speciellt fokus ligger på analys av bioenergisystem; till exempel effektivitet, resursanvändning, och miljöeffekter. Han medverkar också i utvecklingen av certifierings-system för hållbar bioenergi.
Göran är docent på Chalmers avdelning för fysisk resursteori.
Kontakt: 0730- 794287, eller epost goran.berndes@chalmers.se


Maria Grahn forskar inom området energisystemanalys med fokus på drivmedel, modellering av globala energisystem, kostnadseffektiv användning av biomassa, global uppvärmning och minskade koldioxidutsläpp. Maria kan även svara på frågor om Electrofuels (bränslen som produceras från koldioxid och vatten med hjälp av el), framtida bränslen för sjöfarten och den globala bilparken.
Maria är forskare på Chalmers avdelning för fysisk resursteori.
Kontakt: telefon 031- 772 3104, eller epost maria.grahn@chalmers.se


Martin Persson forskar kring markanvändning och klimat. Framförallt fokuserar Martins forskning på klimateffekterna av tropisk avskogning, hur avskogningen påverkas av internationell handel med jordbruksvaror och en ökad efterfrågan på bioenergi, samt hur politiska styrmedel (till exempel REDD och PES) påverkar avskogningen. Martin föreläser också om internationella klimatavtal och har följt förhandlingarna inom FN:s klimatkonvention under många år.
Martin är docent på Chalmers avdelning för fysisk resursteori.
Kontakt: telefon 031- 772 2148, eller epost martin.persson@chalmers.se 

Matilda Palm forskar på markanvändning, skog och klimat. Främst handlar det om hur man restaurerar utarmade marker samt ekosystemtjänster i utvecklingsländer. Hon studerar också finansiella styrmedel för att minska klimatpåverkan genom markanvändning såsom klimatkompensation och marknadsbaserade mekanismer inom Kyotoprotokollet.
Matilda är forskare på Chalmers avdelning för fysisk resursteori.
Kontakt: telefon 031- 772 3453, eller epost matilda.palm@chalmers.se


Tomas Kåberger kan svara på frågor om förnybar energi och ekonomiska styrmedel.
Tomas är professor på Chalmers avdelning för fysisk resursteori.
Kontakt: telefon 070- 771 04 03, eller epost tomas.kaberger@chalmers.se


Härutöver finns många forskare på Chalmers som är experter på de olika tekniska metoder och system som kan begränsa eller förhindra utsläpp. Kontakta Chalmers forskningskommunikatör eller Chalmers kontaktpersoner för pressfrågor för att hitta rätt expert.


IPCC
Under 2014 släppte FN:s vetenskapliga klimatpanel, IPCC, sin femte utvärdering av kunskapsläget (Assessment Report, AR5).
  • Delrapport 1 (Stockholm, 27 september 2013) handlar om de vetenskapliga bevisen för klimatförändringarna.
  • Delrapport 2 (Yokohama, Japan, 31 mars 2014) handlar om effekter och konsekvenser av klimatförändringarna. Det handlar om risker och möjligheter för samhällen, ekonomier och ekosystem runt om i världen.
  • Delrapport 3 (Berlin, Tyskland den 13 april 2014) bedömer alla relevanta alternativ för att begränsa klimatförändringarna, genom att begränsa eller förhindra utsläpp av växthusgaser och att öka aktiviteter som tar bort växthusgaser från atmosfären.
  • Slutrapporten presenterades i Köpenhamn i Danmark den 2 november 2014.

Publicerad: ti 19 aug 2014. Ändrad: to 12 jul 2018