Win win-pristagaren gjorde matsvinn olagligt

​Under jubel och applåder fick Arash Derambarsh ta emot 2019 års Win win Sustainability award på Göteborgsoperan. Den franske domaren tog emot priset för att ha drivit igenom en lag som förbjuder mataffärer och restauranger att slänga osålda livsmedel.​​
Han får priset, som Chalmers är en av organisationerna bakom, för att han i februari 2016 lyckades driva igenom den lag som förbjuder franska affärer och restauranger att slänga ätbar mat. I stället tas nu maten omhand av välgörenhetsorganisationer och matbanker som ser till att den går till människor som behöver den. Runt tio miljoner extra matportioner är hittills resultatet av lagen, och Arash Derambarsh jobbar nu för att driva igenom den även på Europanivå.
– Jag kämpar mot det absurda i att vi slänger användbar mat, och lovar att vi ska driva igenom detta i Europa, sade han under paneldiskussionen som följde på prisutdelningen. 

Arash Derambarsh menar att lagen handlar om att hjälpa människor, och att det är EU-ledarnas plikt att skydda och hjälpa sina medborgare.
– Dagens system skapar två offer: lantbrukarna och konsumenterna. Stora affärskedjor har ungefär 80 procent av matmarknaden och bönderna har få andra val än att vara en del av systemet. För konsumenterna handlar det till exempel om att man tvingas äta besprutad mat, med de hälsoproblem det medför.

Viktigt att göra skillnad
Även om Arash Derambarsh var glad över utmärkelsen såg han det inte som ett pris för honom personligen.
– Det viktiga är att göra skillnad och sätta ljuset på ett viktigt problem. Livet är kort – vi kommer alla att dö en dag – och det viktiga är broderskapet, att vi alla har det gemensamt att vi är människor. Jag är i krig mot matsvinnet, och därför vill jag få in moral och etik i diskussionen, säger Arash Derambarsh.

Biodiversitet temat 2020
Efter paneldiskussionen avslöjades temat för nästa års WinWin award. 2020 kommer det att vara biodiversitet, och det är redan möjligt att nominera lämpliga pristagare inom området.
Under prisceremonin delades också Win win Youth award ut. Det vinnande bidraget var ”Alger – lösningen på framtidens livsmedelsförsörjning?” av Mina Shabbaki, Görkem Ölmez och Nina Lam från Lindholmens tekniska gymnasium.

Tidigare under dagen firades prisets 20-årsjubileum och en föreläsning och workshop med bland annat Christel Cederberg, biträdande professor vid Fysisk resursteori på Chalmers. Bland annat diskuterades matsvinn ur ett större perspektiv, och vad en övergång till ett mer hållbart system skulle innebära.

Win win Gothenburg Sustainability Award är en ideell förening som finansieras av Göteborgs Stad, Region Västra Götaland och elva andra medlemsorganisationer och företag, däribland Chalmers. Vinnarna av utmärkelsen utses av en oberoende jury.

Text: Erik Krång
Bild: Rebecka Bjurmell

​​

Visa ▼

Fakta/Juryns motivering

”Livsmedelsförsörjningen är inte bara grundläggande för vår överlevnad utan har också ett av de största avtrycken på vår globala miljö. Den bär också på en av de svåraste globala paradoxerna att lösa – att en tredjedel av den mat som produceras slängs eller går till spillo, samtidigt som människor går hungriga.
Årets pristagare har inte bara lyckats peka på denna svårlösta paradox och grundläggande orättvisa utan genom drivkraft och handling skapat konkreta åtgärder som innebär verklig förändring. 

Arash Derambarshs idéer, initiativ och idoga arbete för att minska matsvinnet har resulterat i en lagändring i Frankrike som förbjuder franska matbutiker och restauranger att slänga eller förstöra mat som inte går att sälja. Lagen tvingar dem istället till att samarbeta med välgörenhet eller ”food
banks” så att maten kommer behövande till godo.

I FN:s Globala mål ingår att till år 2030, halvera det globala matsvinnet längs hela livsmedelskedjan.

För att uppnå målet krävs inte bara en attitydförändring på konsumentnivå utan också systemförändringar som den franska lagen om matsvinn. 

Arash Derambarshs arbete har inspirerat människor världen över och bidragit till att lyfta frågan om matsvinn på den globala agendan. Hans exempel visar att det är möjligt att göra skillnad och ta konkreta steg i en hållbar riktning vad gäller matsvinn.”

Källa: Winwin Gothenburg Sustainability Award

Sidansvarig Publicerad: ti 05 nov 2019.