Tekniska lärosäten skapar nordisk allians

Tillsammans med fyra andra nordiska lärosäten bildar nu Chalmers en ny strategisk allians, Nordic Five Tech. Satsningen kommer att synliggöra det unika hos den nordiska regionens tekniska forskning, utbildning och innovationssystem.
De fem lärosätena, Chalmers, Danmarks tekniska universitet, Kungliga tekniska högskolan, Norges tekniska och naturvetenskapliga universitet och Tekniska högskolan i Helsingfors, har tillsammans över 60 000 studenter inom grundutbildning, 4 500 forskarstuderande och 7 500 forskare.

Nordic Five Tech ger möjlighet till samordning och ökad styrka inom forskning och utbildning. Flera liknande allianser finns redan i Europa. Chalmers rektor Karin Markides är glad att det nu också blir en i Nordeuropa.

- Vi har gemensamma unika styrkor inom teknikområdet och vår röst är viktig, inte minst nu när mycket tyder på att de tekniska högskolorna och universiteten får en central roll för framtidens globala utveckling. Nu finns en form som det gäller att fylla med bra innehåll, säger Karin Markides.

Nordic Five Tech ger regionen en stark attraktionskraft för såväl studenter som samarbetspartners från industrin och samhället världen över. Tanken är att studenter på något av lärosätena ska kunna få tillgänglighet till alliansens toppkompetens inom många olika specialområden.

Alliansen ska också bli en given samarbetspartner nationellt och internationellt för andra ledande tekniska universitet och högskolor.

Kontakt på Chalmers:
Jörgen Sjöberg
Tel 031-772 2549
josj@chalmers.se

Läs mer på:
www.nordicfivetech.org

Av: Sofie Hebrand

Publicerad: fr 08 dec 2006. Ändrad: to 23 dec 2010