Carl Toller och Stefan Bengtsson
​Låt oss tala öppet om sexismen på Chalmers! uppmanar Carl Toller, ordförande för Chalmers studentkår, och Stefan Bengtsson, Chalmers vd och rektor.
​Foto: Johan Bodell

”Med öppenhet kommer vi åt sexismen”

Sexism är ett problem även på Chalmers, och har ofta tystats ner. Hjälp oss sätta stopp för tystnadskulturen och skapa ett transparent, öppet Chalmers där alla är lika välkomna – men inte allting! säger rektor Stefan Bengtsson och Carl Toller, kårens ordförande.
​Vi har vaknat med ett ryck. Från om inte sömn, så i alla fall en gemensam uppfattning på Chalmers – både högskolan och studentkåren – att kränkningar och sexuella trakasserier inte är ett omfattande problem för oss på Chalmers.

Statistiken har sett riktigt bra ut. Superstolta studenter och nöjda medarbetare, både män och kvinnor. Kränkningarna har successivt minskat i antal. Fyra procent av medarbetarna uppgav i år att de själva hade upplevt någon form av diskriminering, lägre än snittet bland svenska lärosäten. Studentbarometern indikerade samma låga nivå bland våra studenter. Detta skulle visa sig inte vara hela sanningen.

För oss började uppvaknandet tidigt i höstas när modiga kvinnor vittnade om sexism på ett av våra utbildningsprogram. Vi började söka upp studenter, lyssna, och dyka djupare i enkäternas fritextsvar. En radikalt annorlunda bild trädde fram. Vi såg kulturer av grabbighet, kvinnofientlighet, som täcker ett spektrum från gliringar till kränkande upplevelser, både dag- och kvällstid. Vi lyfte upp problemen i ljuset på vårt intranät. Fler kvinnor klev fram. Sedan kom #metoo. Vågen av berättelser från andra branscher växte i media. Vi bad i slutet av oktober studenter och anställda på hela Chalmers att berätta direkt till oss, även anonymt, via ett webbformulär.

Berättelser om diskriminerande beteenden har kommit in dagligen de senaste veckorna, framför allt från studenter. Vissa om sexuellt ofredande, och till och med rena övergrepp från andra studenter. Flera om lärare som utifrån sin maktposition förminskar kvinnor. Några berättar om en nakenhetsiver bland studenter som är direkt olämplig. Anställda har vittnat om härskande män.

Läs ett urval av de berättelser som kåren har samlat in här!

Bakom varje berättelse finns en student, vän eller kamrat, som har blivit utsatta av en man, eller män, här på Chalmers. I regel en kvinna, som tvingas parera, ha skinn på näsan eller rent av värja sig fysiskt. För oss är detta fullständigt oacceptabelt.

Vi inser att det har funnits en tystnadskultur på Chalmers kring sexuella kränkningar och trakasserier. Att vissa män väljer att agera sexistiskt – och har tillåtits av andra män och kvinnor att göra det – utan egentliga konsekvenser. Att de har fått osunt spelrum, att deras agerande har tystats ner. Här liksom på många andra håll i samhället.

Nu får det inte vara tyst längre på Chalmers! Låt oss tala öppet om vardagssexismen, och lyssna på varandra. Det är ett absolut nödvändigt första steg för att på allvar nå jämställda villkor.

Chalmers ledning har ett stort ansvar att agera. Högskolan och kåren är igång med ett gemensamt arbete med syfte att:

  • Alla studenter och medarbetare ska förstå vad könskränkningar är, och att det är den drabbades upplevelse som räknas.
  • Alla ska veta hur och till vem man kan anmäla händelser, och vad som händer efter anmälan.
Vi gör det lättare att berätta, vi ser över stödet till de inblandade och om vi kan använda disciplinstadgan och arbetsrätten effektivare när något har inträffat. Genom olika utbildningsinsatser och organiserade samtal har vi börjat stärka vårt arbete – mot sexism, för lika behandling. Dels studenter emellan, dels i relationen lärare-student. Här är vittnesmålen vi får in av stort värde, för att belysa situationen. Fortsätt att dela med er!

Andelen män ökar för varje steg i den akademiska karriärstegen hos oss.  På professorsnivå är andelen kvinnor bland de lägsta i Universitetssverige. Varför är Chalmers inte lika attraktiv som arbetsgivare för kvinnor som för män? Varför verkar vi ge kvinnor sämre karriärförutsättningar? I våra rekryteringsprocesser jobbar vi redan mycket aktivt med dessa frågor och ger bakläxa om de föreslagna kandidaterna har samma kön. Vi arbetar aktivt mot härskartekniker. Från högskolans sida kommer vi framåt att vara särskilt observanta på om sexism kan vara en förklaring i olika situationer.

Vi är ungefär två tredjedelar män på Chalmers, bland anställda och studenter. Män har ett stort inflytande över den rådande kulturen. Det förstår vi. Men vi upplever, och är övertygade om, att den absoluta majoriteten män på Chalmers välkomnar #metoo-debatten och vill ha sitt campus fritt från sexism.

Därför startar vi nu Chalmers against sexism. Det kompletterar och växlar upp vårt pågående arbete med jämställdhetsintegrering, med sikte mot just sexismen. Vi bjuder in alla som vill delta, med idéer, feedback eller kompetens.

Tillsammans – studenter och anställda – vill vi tala om, och förstå, vad som kan upplevas som diskriminerande i vår vardag. På Chalmers vill vi att alla vågar tala öppet om någon beter sig illa, så att vi gemensamt kan sätta stopp för beteendet. Vi vill att tystnadskulturen upphör, här och nu.

Alla studenter och anställda ska känna sig helt trygga på våra campus, och kunna vara sig själva fullt ut. Varje dag, och varje kväll.

Vi nöjer oss inte förrän vi är där.

Stefan Bengtsson, rektor och vd för Chalmers
Carl Toller, ordförande för Chalmers studentkår

Publicerad: ti 28 nov 2017. Ändrad: må 11 dec 2017