Stöd som underlättar för studenter med funktionsnedsättning

​I magasinet Föräldrakraft berättar chalmeristerna Hanna Siggelkow och Johan Friemann om det särskilda stöd som studenter med funktionsnedsättning kan få på Chalmers för att klara studierna på ett bra sätt.

När Hanna Siggelkow pluggade på programmet Affärsutveckling och Entreprenörskap fick hon individuellt stöd för att kompensera för sin dyslexi. För henne handlade det om tillgång till inläst kurslitteratur, möjlighet att skriva tentan i en mindre grupp plus längre tid på sig att skriva tentan. Hon fick också anteckningshjälp, som innebär att en kurskamrat delar med sig av sina anteckningar. Hanna tycker att stödet hon fick under studierna även har förenklat för henne i hennes nuvarande jobb. Hennes viktigaste tips i artikeln är: ”Tänk på att man faktiskt kan göra om. Jag har inte behövt göra om många tentor, men det minskar pressen att veta att möjligheten faktiskt finns.”

Johan Friemann går tekniskt basår, ett ettårigt program där han kompletterar sin behörighet i matematik, fysik och kemi, för att förhoppningsvis läsa Teknisk fysik senare. Johans stöd består exempelvis av förtur att alltid sitta längst fram i föreläsningssalen. Genom att sitta längst fram kan han lättare bortse från störande ljud och vara mer fokuserad. Han har också utökad tid på sig för att skriva tentan. I artikeln säger han att: ”Det kan våra så att jag inte behöver mer tid, men jag slipper stressen på så vis”.
Båda Hanna och Johan tycker att den som behöver, ska söka stöd aktivt och vara tydlig med sina behov.

Läs mer om Hanna och Johan i Föräldrakraft nr 6/2014
http://foraldrakraft.se/sites/default/files/files/FK_2014-06_ipad.pdf

Publicerad: to 19 feb 2015. Ändrad: må 23 feb 2015