Stämningsfullt på doktorernas dag

​På lördagen var det åter dags för Chalmers största fest: Doktorspromotionen, då årets doktorer fick ta emot bevis på sin nya värdighet. Sedan Chalmers fick rätt att utdela doktorsgrad 1940 har 209 hedersdoktorer och 3 487 doktorer promoverats.
​Nu har hedersdoktorerna utökats med fyra till, sedan Ruth Graham, Marcus Wallenberg, Lars G Larsson och Anne Nouri klivit in i den exklusiva skaran. 66 teknologie och filosofie doktorer promoverades därefter.

Årets ceremoni ägde rum i Konserthuset och inleddes med ett inledningsanförande av rektor Stefan Bengtsson, där han kallade de nypromoverade doktorerna ”ett av Chalmers allra viktigaste bidrag till att bygga vårt samhälles gemensamma framtid”.

Vidare tryckte han på Chalmers uppdrag att ta fram ny kunskap och förmedla den, att vara oberoende och stödja faktabaserat beslutsfattande: ”Vi har därmed en viktig roll i dagens samhälle där fake news sprids snabbt och allmänt tyckande jämställs med faktabaserade påståenden”.
Många av Chalmers framgångar under det gångna året nämndes, men Stefan Bengtsson berörde också vissa utmaningar som Metoo.

Därefter följde en föreläsning av årets promotor, Ann-Sofie Sandberg, professor i livsmedelsvetenskap, innan själva promotionsakten drog igång. Promotor är den person – själv doktor – som utsetts att förrätta ceremonin. I tur och ordning promoverades sedan hedersdoktorer, jubeldoktor och doktorer efter avlagd examen.

Fram till idag har därmed 3 220 teknologie doktorer och 329 filosofie doktorer promoverats på Chalmers. Sedan tidigare har även tre ekonomie doktorer och en medicine doktor avlagt sin examen.   
Tord Claeson, professor i fysik, utnämndes till jubeldoktor – det vill säga att det är 50 år sedan han promoverades till doktor vid Chalmers.

Efter tal av nyblivne doktorn Oskar Thulin och Studentkårens ordförande Carl Toller delades en rad priser och medaljer ut. Årets Chalmersmedaljer tilldelades Lars Brink, Sievert Larsson, Christine Räisänen och Ann-Sofie Sandberg, för sina insatser för högskolans bästa.

Christian Fager, professor vid institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, utnämndes till årets forskarhandledare för bland annat sin höga mottaglighet och skräddarsydda handledarstil och forskningsråd.
Styrkeområdenas pris tilldelades Árni Halldórsson, Ida Gremyr och Sofia Börjesson från Teknikens ekonomi och organisation, tillsammans med Holger Wallbaum från Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik. De fick priset för det tvärvetenskapliga projektet ”Energy services: Processes for Innovation, Provision and Use of Customer Feedback”.

Slutligen fick Per Kjellin, grundare, ägare, forskningschef och utvecklare på företaget Promimic, ta emot Karin Markides innovationspris. Detta för att ha utvecklat ”ett innovativt ytskikt för implantant” och tagit det hela vägen från laboratoriet till marknaden. Därmed har han enligt motiveringen ”bidragit till ökad livskvalitet för tiotusentals människor”.

Stiftelsens pris gick i år till Lisbeth Olsson vid institutionen för biologi och bioteknik. Hon beskrevs som en av Chalmers mest framstående forskare, som samtidigt visat stort engagemang för flera andra områden, och prisades bland annat för sin samverkansforskning och för att på kort tid ha byggt upp en stor forskargrupp inom industriell bioteknik.

För underhållningen under doktorspromotionen stod säckpipeblåsaren Bolennart Lindberg, chalmeristen Philip Wramsby som William Chalmers och Liine Carlsson tillsammans med Chalmersorkestern och Chalmers sångkör. Johan Randhem var konferencier under ceremonin. Den traditionella Torn-Eriks visa framfördes också, av Ulrik Höglund på flygelhorn.

Text: Erik Krång
Foto: Anna-Lena Lundgren

Publicerad: ti 05 jun 2018. Ändrad: ti 12 jun 2018