Språket, jobbets viktigaste verktyg nu och i framtiden

Det var ett tag sedan jag skrattade så hjärtligt som i fredags när jag lyssnade till Fredrik "Värsta språket" Lindström och Ulf "Kairos Future" Boman som pratade om framtidens arbetsplats. Under den roliga ytan förmedlade de svidande samhällskritik.
Foto: Jan-Olof Yxell
- Det enda man säkert vet om framtidens generation är de kommer att tycka att vi är korkade, Fredrik Lindström är säker på sin tes. Korkade för att vi gjorde oss av med startpaketet vi fått gratis. När vi var barn kunde vi äta, sova, skratta och improvisera. Som vuxna urholkar vi kunskaperna i startpaketet. Så fort vi tar in en ny kunskap tar vi bort en gammal. Vi läser hellre på paketet för att veta om mjölken går att dricka än att vi luktar eller smakar på den.

Kortsiktiga lösningar är en annan modern dumhet, enligt Fredrik.
Elitserien i hockey köper dyra spelare som snabbt måste spela in sin lön och göra laget till en vinstmaskin. Juniorerna får sitta på bänken eftersom de inte genererar pengar genast. Efter några säsonger med dumma kortsiktiga lösningar finns inga juniorer kvar i laget.

Orden är koden för att ta in nya saker
Barnen sätter ord på sina tankar och täcker automatiskt semantiska luckor för att kommunicera. Och vad vore livet utan fruktstund, strul och lördagsmys. Orden speglar att människans förutsättningar har ändrats, och tycker vi att språket är färdigt och bra som det är, är vi färdiga med våra liv. Börjar vi låna ord från andra länder ger vi upp ambitionen att uppfinna egna ord för saker och ting. Enligt Fredrik Lindström är det en spegling av vår låga tilltro till oss själva. Vi blir impotenta språkutvecklare till slut fastän vi föddes som kompetenta språkutvecklare.

Foto: Jan-Olof Yxell
Mångfald inne i huvudet
Ulf Boman målade en arbetsplats som förflyttar sig från det trygga hörnet till det kreativa kaoset. Han målade också ett samhälle där länder och orter blir mer och mer lika varandra med samma utbud av varor och kedjor vart man än reser. Men att inom en ort blir mångfalden hela tiden större och så klart också på jobbet. Vi är på väg från det materiella industrisamhället, där trygghet och säkerhet var viktigt, till det post-industriella samhället där vi vill ha inflytande och frihet. Han kallade den nya tiden för en upplevelseekonomi där livet är en teater och arbetet ett uppträdande. I framtiden ska det vara en upplevelse att jobba och vi kommer att efterfråga ett livslångt lekande och lärande som ska ge utrymme för nya idéer på jobbet.

Generationers förväntningar krockar
Ulf Boman målade också en arbetsplats där 40-talisterna helst av allt vill gå i pension men där 70-talisterna inte vill axla ansvaret. 40-talisten är oförstående för 70-talisten som hellre vill ha fritid än pengar, och som inte tycker att status är makt och inflytande när men hellre är fri och oberoende. Den postmoderna människan vill ha mening i tillvaron, därför är språket jobbets viktigaste verktyg.
- Vi kommer alltid att missförstå varandra, men om man frågar en gång till så går det bättre, avslutar Ulf Boman.

Skribentens favoritord just nu är goetjöta.
Vilket är ditt? Undrar asa.ekvall@adm.chalmers.se
Av: Ann-Kristine Nordin

Publicerad: må 29 mar 2004. Ändrad: to 23 dec 2010