Syntolkning: Bild på Pernilla Wittung Stafshede, med gröna träd och Chalmersbyggnader i bakgrunden.
​Pernilla Wittung Stafshede leder jämställdhetssatsningen Genie.​​​​​​
​Foto: Oscar Mattsson

Rivstart för jämställdhetsprojektet Genie

​På tio år ska Chalmers öka andelen kvinnor i fakulteten från 17 procent till 40 procent och undanröja de kulturella hinder som bromsar kvinnors karriärer. Under januari påbörjas arbetet med Chalmers stiftelsesatsning Genie, jämställdhet för excellens.
Med en budget på 300 miljoner kronor ska Chalmers på tio år skapa en jämnare könsbalans och en bättre arbetsmiljö, för alla. Jämställdhetsprojektet Genie sträcker sig från 2019 till 2028. 

Pernilla Wittung Stafshede, som är professor på institutionen för biologi och bioteknik på Chalmers, är en av initiativtagarna till projektet och leder satsningen.

Vad kommer ni göra för insatser i projektet under våren?

– Under de kommande två månaderna kommer vi besöka prefekterna på samtliga institutioner för att diskutera deras situation och vad de har för planer och önskningar runt jämställdhet. Utifrån det kommer vi att träffa fler grupperingar inom varje institution och sedan rekommendera skräddarsydda åtgärder. Olika institutioner kommer ha olika mycket behov av hjälp; det finns goda exempel på Chalmers också. Därefter kommer vi återkomma regelbundet till institutionerna för att se över framstegen och ge ytterligare råd eller hjälpmedel. 

– Senare i vår kommer vi utlysa anslag för interna projekt, som i bred mening ämnar att bidra till att öka jämställdheten på Chalmers. Utöver det kommer vi anordna flera campusbreda insatser, bland annat seminarier om jämställdhetsfrågor med experter och pubkvällar för informella diskussioner. Vi planerar också för ett internationellt gästforskarprogram.

​Hur ser dina förväntningar ut för projektet?

Det är väldigt spännande, allt är nytt och fokus just nu ligger på att se till att allting kommer på fötter. Det är en oerhört viktig poäng att vi som driver Genie är fakultet, vi arbetar själva i miljön där vi vill göra förbättringar vilket underlättar för oss att kunna vara konkreta och se både problem och lösningar. Arbetet med jämställdhet har pågått länge på Chalmers, men med Genie hoppas vi på att kunna snabba på förändringarna genom att få ämnet att bli högsta prioritet ute hos institutionsledningarna. Vi har dessutom pengar att investera där det är lämpligt.

När tror du att man kommer kunna se en förändring?

– Om man ser till sådant som kan mätas, som antalet kvinnor i fakulteten och respons i medarbetarenkäten kring jämställdhet, så tror jag att man kommer kunna se en effekt redan nästa år, 2020. Det finns en positiv förväntan på Chalmers, tycker jag. Vi har redan satsat Geniepengar på höstens avslutade forskarassistentutlysning eftersom den innehöll så många topprankade kvinnliga kandidater. Men långsiktiga förändringar i antal, system och kultur tar tid, så vi ska nog räkna med att den riktiga förändringen tar flera år. Jämställdhetsarbete tar tid, så vi måste ha tålamod, men det är det värt för jag tror att Genie kommer ha en stor positiv påverkan på Chalmers framtid.Text: Sophia Kristensson

Publicerad: må 14 jan 2019. Ändrad: ti 14 maj 2019