Syntolkning: foto på Stefan Bengtsson

Därför stödjer vi kampanjen #hurvetdudet

​Våren 2017 samlade kampanjen March for science hundratusentals människor världen över till stöd för vetenskap och forskning och forskningsbaserad kunskap som grund för politiska beslut. I år följs den upp av #hurvetdudet med samma mål. Rektor Stefan Bengtsson förklarar varför Chalmers är en av de drygt 70 organisationer som stödjer kampanjen.​
Varför är det viktigt att stödja kampanjen #hurvetdudet?
– I en värld som ständigt förändras är faktabaserad kunskap och vetenskapliga underlag avgörande för att politiker, beslutsfattare och även andra ska ta långsiktigt bra beslut. Därför är det viktigt att vi lär oss att fundera över var olika åsikter och beslutsunderlag kommer ifrån och vad de baseras på. Den enkla frågan ”Hur vet du det?” är ett bra sätt att påminna sig själv och andra om det.

​Kampanjen är en uppföljning av förra årets March for science som var en reaktion bland annat på det ökande inslaget av onyanserade nyheter och bristen på källkritik. Vad kan Chalmers göra åt det?
– Förutom att delta och stötta den här typen av kampanjer har vi ett ansvar att föra in frågorna i vår egen verksamhet. Inte minst i våra utbildningar där källkritik och vikten av att väga olika ståndpunkter mot varandra måste vara självklara inslag. Inom forskningen är det ett helt grundläggande syn- och arbetssätt. Det hindrar inte att vi kan behöva påminna oss om det.

Vilken roll kan och bör universitet ta för att dessa frågor ska få en plats i politiken och samhället i stort?
– Att hjälpa politiker och andra beslutsfattare i samhället att förstå värdet av forskningsbaserade underlag och ge dem förutsättningar att kunna ta del av sådana är en viktig uppgift. Det handlar dels om ren information och kanske också ett visst inslag av utbildning för intresserade, dels om att forskare måste kunna förklara sina resultat på ett begripligt sätt. Genom att delta aktivt i samhällsdebatten kan vi från akademin också bidra till bredare angreppssätt och att relevanta fakta kommer på bordet inför stora beslut – inte efter. 


Publicerad: fr 04 maj 2018.