Nya ledamöter invalda i IVA

Tretton nya ledamöter, varav tio svenska och tre utländska, valdes in i Kungl. Ingenjörsvetenskaps-
akademien, IVA, den 10 juni i år. Bland de invalda finns två chalmersforskare, Olle Häggström, professor i matematisk statistik, och Paul Gatenholm, professor i polymerteknologi.
Olle Häggström väljs in i IVAs avdelning VII - Teknikens grunder och gränsområden. Han är professor i matematisk statistik vid Chalmers sedan 2002. Häggström är civilingenjör i elektroteknik från Chalmers och doktor i matematisk statistik. Han har haft forskartjänster vid Institut Mittag-Leffler och universitetet i Utrecht. Häggström är ledamot av KVA och ordförande i Nationellt Centrum för Matematikutbildning. Före detta ordförande i Svenska Matematikersamfundet. Född 1967.

Paul Gatenholm väljs in i IVAs avdelning VIII - Skogsnäringens teknik. Han är professor i polymerteknologi vid Chalmers och vice chef för Institutionen för Kemi och bioteknik. Han är tekn dr från Chalmers 1985 och har forskat kring biomaterial. Han är medgrundare till ECTEC, direktör för Biosynthesis Blood Vessel Program och grundare av Center for Healing Biomaterials, Virginia Tech, USA. Paul Gatenholm är också medgrundare till Xylophane AB och Arterion AB. Född 1956.

Sven Lidin väljs in i IVAs avdelning VII - Teknikens grunder och gränsområden. Han utsågs till professor i oorganisk kemi vid Stockholms universitet 1996 och är dekan för kemisektionen sedan 2006. Han är civilingenjör från Lunds tekniska högskola och doktor i oorganisk kemi vid Lunds universitet. Har varit medlem av Vetenskapsrådet. Lidin är idag ordförande för det vetenskapliga rådet för MAX Lab i Lund, ledamot av KVA sedan 2002 och ingår i Nobelkommittén för kemi. Född 1961.

Jonas Nycander väljs in i IVAs avdelning VII - Teknikens grunder och gränsområden. Han är sedan 2004 universitetslektor vid Meteorologiska institutionen, Stockholms universitet. Nycander är civilingenjör inom teknisk fysik vid Uppsala universitet och fil dr i teoretisk elektroteknik. Han utsågs till docent 1991. Hans forskning omfattar fluidmekanik och turbulensteori. Nycander har varit gästforskare bland annat vid Institute of Nuclear Research i Kiev och RISÖ-laboratoriet i Köpenhamn. Född 1967.

Martin Malmsten väljs in i IVAs avdelning IV - Kemiteknik. Han är professor i farmaceutisk fysikalisk kemi vid Uppsala universitet sedan 2003. Malmsten har varit forskare vid Astra Arcus AB i Södertälje, sektionschef och sedermera vd vid Ytkemiska institutet (YKI) Martin Malmsten har fått flera utmärkelser, bl.a. Nordic Surface Chemistry Prize 1993 och the Langmuir Lecture Award 2002, utdelad av American Chemical Society. Född 1964.

Hjalmar Brismar väljs in i IVAs avdelning VII - Teknikens grunder och gränsområden. Han är professor vid institutionen för tillämpad fysik KTH sedan 2003 och gästprofessor vid KI:s pediatriska forskningslaboratorium. Brismar har forskat i teknisk fysik vid KTH, och utsågs till docent vid KI 2002. Nu arbetar han vid KTH och KI med en forskningsgrupp inom fysikalisk och biomedicinsk forskning. Brismar är internationell expert inom ERC (European Research Council). Född 1965.

Per Lindberg väljs in i IVAs avdelning VIII - Skogsnäringens teknik. Han är sedan 2005 VD för Billerud AB. Lindberg är civilingenjör i maskinteknik från Chalmers och doktorerade där 1990. År 2001 tillträdde Per Lindberg som VD för Korsnäs AB. Han var parallellt vVD i Investment AB Kinnevik och styrelseordförande i Korsnäs Sågverks AB. Per Lindberg har varit styrelseordförande i Innventia AB och ingår i styrelsen för VindIn AB. Han är medlem i IVAs Näringslivsråd sedan 2007. Född 1959.

Lars Stehn väljs in i IVAs avdelning VIII - Skogsnäringens teknik. Han är professor i träbyggnad vid Luleå tekniska universitet. Stehn är civilingenjör i Väg och Vatten från Tekniska högskolan i Luleå och tekn dr i konstruktionsteknik. Docent i träbyggnad vid Luleå tekniska universitet 2002. Han är programdirektör för kompetenscentret Lean Wood Engineering, och har varit programdirektör för forskningsprogrammet Trämekanik. Ansvarig för norra Sverige i " Trästad 2012 " . Född 1962.

Lennart Persson väljs in i IVAs avdelning X - Bioteknik. Han är professor i neurokirurgi vid Uppsala universitet och innehar en överläkartjänst vid Akademiska sjukhuset. Han är för närvarande tjänstledig därifrån och verksam som förvaltningsdirektör för Nya Karolinska sjukhuset. Persson är läkare, blev medicine doktor 1980 samt specialist i neurokirurgi 1985. Han var aktiv i uppbyggnaden av Sveriges första neurointensivvårdsavdelning vid Akademiska sjukhuset och ett tag dess chef. Född 1950.

Jan-Olov Johansson väljs in i IVAs avdelning XI - Utbildning och forskning. Han är redaktör och senior editor vid Sveriges Radio sedan 2002. Johansson är dessutom agronom från Ultuna. Han byggde upp Vetenskapsradion och var länge dess chef. Han har varit Visiting Researcher vid Stanford University. Har lett ett 50-tal seminarier kring forskning och innovation, och driver nu ett bokprojekt kring svenska innovatörer och forskare, med arbetsnamnet " Sveriges chans? " . Född 1953.

Dr Hamadoun I. Touré väljs in som utländsk ledamot i IVA. Han är generalsekreterare för ITU (Internationella Teleunionen) sedan 2007. Han har varit Regional General Manager i Afrika för företaget ICO Global Communications. Han har varit chef för region Afrika och senare även Mellanöstern för INTELSAT. Dr Touré var i Sverige i mars 2009 för diskussion och möten med PTS, Ericsson, teleoperatörer och annan svensk industri. Född 1953 i Mali.

Professor Hans-Jörg Bullinger väljs in som utländsk ledamot i IVA. Han är sedan 2002 president för Frauenhofer-Gesellschaft. Bullinger har Masters- och doktorsexamina inom produktionsteknik från universitetet i Stuttgart. Han utnämndes 1980 till professor vid Hagen Universität och 1982 till professor vid universitetet i Stuttgart. Bullinger har varit styrelsemedlem och senare även ordförande för International Foundation for Production Research (IFPR). Född 1944 i Tyskland.

Dr Christina Lampe-Önnerud väljs in som utländsk ledamot i IVA. Hon är CEO för Boston Power, Inc. sedan starten 2004. Christina Lampe-Önnerud har en doktorsexamen i oorganisk kemi från Uppsala universitet. Grundade 2004 företaget Boston Power, Inc. Lampe-Önnerud har fått stor internationell uppmärksamhet med en rad prestigefyllda utmärkelser. Har samarbetat nära Swedish-American Chamber of Commerce. Född 1967 i Sverige; svensk och amerikansk medborgare.

Läs mer på IVAs hemsida >>>

Av: Ann-Kristine Nordin

Publicerad: må 28 jun 2010. Ändrad: to 23 dec 2010