Nya jubileumsprofessorer 2008

När Chalmers fyllde 150 år 1979 gav regeringen en jubileumsprofessur till Chalmers i present. Kriterierna som ska uppfyllas är att innehavarna ska tillföra Chalmers ny kompetens och att högskolans internationella kontakter ska stärkas. Professuren kan delas upp i olika tidsintervaller under året och innehas av olika professorer.
Dr Jeff Candy
Dr. Jeff Candy är verksam i fusionsgruppen vid General Atomics, San Diego, USA och är en erkänd expert inom området turbulens och transport i fusionsplasmor. Han har tillsammans med kollegan R.E Waltz utvecklat GYRO vilken anses vara en av de främsta koderna för turbulenssimulering i fusionsplasmor. Han har erhållit ett flertal kanadensiska utmärkelser och priser och 2003 erhöll han Rosenbluth-priset inom fusionsteori. Dr. Jeff Candy besökte i april 2007 institutionen för Radio och Rymdvetenskap för att hjälpa till med installationen av GYRO-koden lokalt på Chalmers och för att i samarbete med Chalmersforskarna Hans Nordman, Tünde Fülöp, Jan Weiland och Pär Strand studera transport av föroreningar i fusionsplasmor.

Professor John Clarke
Professor John Clarke räknas som en av de främsta vetenskapsmännen inom kondenserad materiens fysik i USA, speciellt fenomen vid kvantgränsen. Han har erhållit en mängd utmärkelser och priser och är även en utmärkt pedagog. Han har utvecklat s.k. supraledande kvantinterferometrar, vilka är de känsligaste sensorerna av magnetiska fältförändringar som finns. Dessa applicerar han nu för att åstadkomma kvantbitar för möjliga framtida kvantdatorer och läsa ut deras innehåll samt inom MRI (magnetkamera). Den senare applikationen kan bli ett komplement till den vanliga högfälts-MRI, som har hög upplösning i rummet men som är dyr och känslig för störningar. Clarkes kamera är mycket billigare; den kan inte se så fina detaljer men, å andra sidan ger den bättre kontrast för vissa cancerformer, t.ex. prostata- eller bröst-cancer. Hans forskningsområde är av stort intresse för flera av Chalmers forskare så som professor Dag Winkler, professor Per Delsing, professor Göran Wendin, professor Vitaly Shumeiko, docent Floriana Lombardi samt professor Eva Olsson med flera. Clarke har också nyligen blivit invald i Kungliga Vetenskaps- och Vitterhets-Samhället i Göteborg.

Dr Natalia Shul'gina
Dr Natalia Shul'gina arbetar som " Senior Scientist " vid Russian Research Center " The Kurchatov Institute " i Moskva. Hennes verksamhetsområde är teoretisk subatomär fysik.
Hon har vid ett flertal tillfällen varit gästforskare vid bland annat Nuclear Physics Institute of Lovain-la-Neuve i Belgen, Nils Bohr Instiute och NORDITA i Danmark och vid Institutionen för fysik på Göteborgs universitet och Chalmers.
Hon är medlem av ett Ryskt-Nordiskt-Brittiskt samarbete om fysik med radioaktiva atomkärnor. Dr Shul'ginas djupa teorteiska förståelse av svag växelverkan kommer att vara till stor nytta för forskarna på Institutionen för fundamental fysik.

Professor Werner Wiesbeck
Professor Werner Wiesbeck är en av världens främste forskare inom antennsystemområdet. Han har utbildat 80 doktorer inom området. Han har erhållit ett flertal priser och utmärkelser där ibland IEEE Millennium Award 2000 och IEEE GRS Distinguished Achievement Award. Han är även medlem i acatech (Tyska akademin inom ingenjörsvetenskap och teknologi). Med sina breda erfarenheter och kunskaper och tydliga industriella profil har han möjligheten att föreläsa inom en flertal för Chalmers viktiga områden såsom: Microwave Theory and Techniques, Antennas och Antenna Systems, Remote Sensing, Radar Systems Engineering och Advanced Communications. Wiesbeck kommer också att vara en viktig resurs för forskningscentra i relaterade områden, såsom Charmant, Chase och GHz.
Professor Wiesbeck går i pension under 2007 men är fortfarande en mycket aktiv forskare och kommer förutom att vara jubileumsprofessor på Chalmers under 2008 även inneha en liknande gästprofessur i Siena under våren 2008.

Publicerad: on 06 feb 2008. Ändrad: to 23 dec 2010