Nu bildas "Ingenjörer och naturvetare utan gränser"

Ingenjörer utan gränser finns sedan några år bland annat i Frankrike, Spanien, Italien och Belgien. På tisdag, 8 maj, bildas formellt "Ingenjörer och naturvetare utan gränser" i Sverige. Plats Palmstedtsalen på Chalmers 18:00.

Initiativet till föreningen har tagits på Chalmers och Göteborgs Universitet, men avsikten är att organisationen skall bli nationell.

- Fram till nu har vi haft två arbetsmöten, berättar Carolina Hiller, som sitter med i arbetsgruppen till "Ingenjörer och naturvetare utan gränser". Till vardags arbetar hon som civilingenjör vid Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut i Borås.
- Vi tror att det finns många ingenjörer och teknologer som är intresserade av att ställa sin kunskap till förfogande för att förbättra tillståndet i världen och i andra sammanhang. Idag finns det globala perspektivet med i många utbildningar men bistånds- och utvecklingsfrågor finns inte med.

Arbetsgruppen, som nu bildar en svensk förening, har tagit kontakt med organisationerna utomlands för att ta till vara vunna erfarenheter.

Said Irandoust, rektor vid Högskolan i Borås och tidigare vicerektor vid Chalmers, är nominerad till organisationens ordförande. Han säger:
- Vi är mycket stimulerade av att så många ingenjörer och naturvetare vill ställa sin kompetens till förfogande för att bidra till en global, hållbar utveckling. Man är beredd till uppoffringar för att bidra till en global utveckling i dess rätta bemärkelse, d v s kunskapsförmedling till enskilda människor i ekonomiskt svaga länder och regioner.

- Alla som är intresserade av "Ingenjörer och naturvetare utan gränser" är varmt välkomna ikväll, hälsar Carolina Hiller

Hemsidan: www.hb.se/iug/

Av: Ann-Kristine Nordin

Publicerad: ti 08 maj 2001. Ändrad: to 23 dec 2010