Nätverk ger näring åt europeisk forskning kring datorsystem

Excellensnätverket High-Performance and Embedded Architecture and Compilation, HiPEAC, för samman de främsta datorforskarna och organiserar ett brett spektrum av aktiviteter för sina medlemmar. Den 30-31 januari samlades datorforskare från hela Europa på en konferens i Göteborg. Här är en kort rapport om läget i branschen och information om HiPEAC:
Tekniska begränsningar har gjort att datorindustrin genomgått ett paradigmskifte. Där står utnyttjandet av likheter i centrum i de så kallade flerkärniga datorerna. En tydlig trend är att marknaderna för hemdatorer, för superdatorer samt för datorer inbyggda i diverse produkter såsom TV apparater och bilar har samma tekniska mål - höga beräkningsprestanda och låg effektutveckling till ett så lågt pris som möjligt. Detta har lett till utsuddade gränser mellan dessa traditionellt helt avskilda marknader.

HiPEAC mål är att ge näring åt och koordinera europeisk datorforskning genom att ta fram en gemensam roadmap och att organisera tematiska möten som täcker alla aspekter på datorsystem från tillämpning till hårdvara. Nätverket anordnar årligen en egen konferens och sommarskola som besöks av i genomsnitt 200 delegater vid varje tillfälle.

Nätverket är en fortsättning på ett existerande excellensnätverk med samma namn. Det koordineras av 12 partners: RWTH Aachen, BSC/UPC Barcelona, Chalmers University of Technology, TU Delft, University of Edinburgh, Forth, Ghent University, INRIA, ARM, IBM, NXP, och ST. Nätverket koordineras av Ghent University i Belgien.

För mer information: www.HiPEAC.net
Svensk partner: Chalmers
Professor Per Stenström, tel: 031/772 1761, email: pers@chalmers.se

MÅL FÖR HiPEAC
Koordinering av forskning . Koordineringen sker genom nio forskningskluster som var och en styr forskningen inom ett specifikt område i HiPEACs forskningsagenda. Temat för varje kluster har formats av intressenter inom akademin och industrin. Klustrena uppdaterar ständigt innehållet i forskningsagendan och koordinerar därmed vilka utmaningar som ska angripas.

Samarbeten. Ett viktigt mål är att stimulera till forskningssamarbeten mellan medlemsinstitutioner i olika discipliner såsom mellan datorarkitekter, verktygsdesigners, kompilatorkonstruktörer, systemutvecklare, samt mellan akademi och industri. Målet är att samarbetet ska framodla det bästa som ska ge excellens i området för Europa inom HiPEACs arbetsfält.

Valorisering. Ett annat mål är att genom publicering av forskningsresultat i de mest ansedda forum stimulera till valorisering och kommersialisering av forskningsresultat i existerande såväl som nystartade företag. Målet är att ytterligare synliggöra europeisk forskning inom HiPEACs arbetsfält i världen och därmed ge ytterligare konkurrensfördelar till europeiska företag och dess datorprodukter.

HiPEACs INSTRUMENT
1 . Stimulans av mobilitet (stöd för trainee verksamhet, sabbatsterminer, forskningsvistelser samt forskningsklustermöten)
2. Koordinering och animering av forskningen inom nio forskningskluster:
" Arkitekturer för flerkärniga processorer
" Programmeringsmodeller och operarativsystem
" Adaptiv kompilering
" Interna nätverk i datorer
" Anpassningsbara datorer
" Konstruktionsmetodik och verktyg
" Binäröversättning och virtualisering
" Simuleringsplattformar
" Kompileringsplattformar

3. Spridning av excellens genom anordnande av den årliga HiPEAC konferensen, ACACES sommarskola, HiPEAC tidskriften, nyhetsbrev, webbportal, webb-baserade seminarier, tekniska rapporter, industriella workshops och utmärkelser.

Källa: HiPEAC.net

Publicerad: to 07 feb 2008. Ändrad: to 23 dec 2010