Medalj till Krister Holmberg

Prefekten på Institutionen för kemi- och bioteknik, professor Krister Holmberg, har fått Oscar Carlson-medaljen av Svenska kemistsamfundet.
Krister Holmberg. Foto: Jan-Olof Yxell
Ur motiveringen:
Krister Holmberg har många strängar på sin lyra. Han är såväl en produktiv forskare som en god administratör. Han har en synnerligen bred kompetens inom ytkemiområdet.

Under sin period i Kemistsamfundets styrelse deltog han aktivt i den allmänna verksamheten. Hans stora och breda kontaktnät har varit en ständig källa till förnyelse för Samfundet.

Krister Holmberg har verkat för att stärka samt synliggöra Kemistsamfundet såväl nationellt som internationellt. Han har också starkt engagerat sig i att stärka kemins ställning i samhället.

Medaljen delades ut den 30 augusti av Svenska kemistsamfundets ordförande Anna-Maria Tivert.

Hela motiveringen på Kemistsamfundets sida>>

Oscar Carlson-medaljen utdelas vart femte år till den svenske kemist som framför andra utmärkt sig genom initiativ eller arbete på det kemiskt-vetenskapliga eller kemiskt-tekniska området. Även mångårigt och hängivet arbete till Svenska Kemistsamfundets fromma kan belönas med medaljen.

Ladda ned bild på Krister Holmberg>>

Publicerad: on 27 sep 2006. Ändrad: to 23 dec 2010