Konstverk på Chalmers III

Utanför arkitekturhuset står en skulptur gjord av Acke Jansson. Denna stålskulptur har många namn. De flesta känner den nog som Adam, som syftar på dess koppling till A-dammen.
Eva , ett komplement till Adam skulle egentligen ha placerats vid A-dammen, som förr tjänade som kylanläggning för de datoranläggningar som fanns i arkitekturhusets källarplan. Skulpturen hade enligt ursprungsförslaget funktionen av en vattenpelare och tanken var att vattnet skulle ha letts genom hela skulpturen.
 
Ett annat namn är Elementarandar .
 
Ytterligare ett är St Gatianus , enligt skulptören själv: "Alla dumhuvudens skyddshelgon", till tröst för dem som misslyckats på tentor.
 
Skulpturen som var klar 1974, kallas också Kunskapens träd , där plinten symboliserar roten, pelaren grundskolan, stammen gymnasiet och kronan högskolan.
 
Materialet är två millimeter tjockt syrafritt rostfritt stål på en betongsockel.
 
Acke Jansson föddes 1922. När han avgick 1988 hade han undervisat på Chalmers i 29 år i teckning, målning och skulptur.
 
Läs även andra artiklar om konstverk på Chalmers
 
 
 
 
 
 
 
 
Av: Kerstin Törsäter

Publicerad: må 30 dec 2002. Ändrad: ti 28 feb 2017