På Kemi med Alfons Åberg får barn mellan 6 och 7 lära sig om ämnet på nya sätt.

Bild: Bobbo Lauhage

Chalmers ordnar kemi med Alfons Åberg

Chalmers har i samarbete med Alfons Åbergs Kulturhus i Göteborg tagit fram ett program för 6- och 7-åringar som ger  en anorlunda introduktion till ämnet kemi. Skolklasser kommer bjudas in för en gratis kemilektion där deltagarna lär sig om molekyler – genom dans.

Per Thorén är projektledare och operativ chef för Molecular Frontiers, ett internationellt nätverk av forskare och pedagoger världen över, med syfte att popularisera naturvetenskap hos allmänheten, särskilt bland unga människor. Det är han som ligger bakom samarbetet med Alfons Åbergs Kulturhus. Här svarar han på fyra frågor om programmet:

Vad är kemi med Alfons Åberg?
Det är en ny typ av kemilektion jag har utvecklat tillsammans med Alfons Åbergs Kulturhus, och som riktar sig till barn i förskoleklass och årskurs 1. Det blir barnens första möte med ämnet kemi, och vi riktar in oss på att ge dem en känsla för vad kemi är genom att låta dem själva agera molekyler. Eftersom molekyler hela tiden kolliderar med varandra och därmed rör sig på ett slumpmässigt sätt blir det en rolig och kaotisk ”molekyldans” som är mycket uppskattad. Det ger oss samtidigt chansen att introducera olika kemiska begrepp genom lek. Jag tror starkt på att använda olika sinnen i inlärningen.

Hur får man barn intresserade av kemi?
Jag tror att det är viktigt att knyta an till deras vardag. Är det alltså molekyler jag dricker när jag tar mig ett glas vatten? Vad händer med dem sedan när jag sväljer? Består jag också av molekyler? Sker det kemiska reaktioner inne i min kropp? Om barnen börjar fundera kring de här sakerna tror jag att intresset kommer av sig självt, för att de känner att det angår dem.

Varför är det viktigt att barnen får den här typen av introduktion till ämnet?
Kemiämnet uppfattas av barn i högre ålder som krångligt, och fyllt av tråkig formalia. Det är lätt hänt att känslan för vad som egentligen pågår försvinner någonstans i arbetet med att balansera reaktionsformler eller memorera namnen på en massa organiska föreningar. Om barnen redan från början har en intuitiv känsla för molekylära mekanismer kanske de närmar sig ämnet på ett annat sätt, och har lättare att urskilja poängen i budskapet. Det är min förhoppning. Det kräver förstås att man inte nöjer sig med bara ett lektionstillfälle utan återkommer till ämnet då och då under de här tidiga åren, så jag hoppas att lärarna tar med sig inspiration från den här lektionen.

Hur kommer lektionerna att utformas?
En lektion börjar med en gestaltning av två skådespelare som arbetar med föreställningar i Alfons Åbergs Kulturhus. En ”professor” genomför ett tankeexperiment som leder fram till slutsatsen att innehållet i ett glas vatten i själva verket består av små, små partiklar som kallas molekyler. Barnen får också se en skådespelare i en specialsydd dräkt agera vattenmolekyl samtidigt som berättelsen om hur just den molekylen hamnade i glaset berättas. Därefter kommer en Chalmersstudent in och instruerar barnen hur de ska röra sig när de själva ska agera molekyler. Genom olika ”experiment” låter vi dem få en känsla för molekylär diffusion, vad temperatur är, de olika aggregationstillstånden, kemisk blandning och kemiska reaktioner. Avancerad kunskap för så små barn, men introducerad på ett intuitivt och lättförståeligt sätt! Sedan gör vi några enkla experiment med vatten som knyter an till den ”molekyldans” de just utfört, vilket jag hoppas ska göra att de kommer ihåg ännu mer från lektionen.

Hur bokar man en lektion?
Intresseanmälan med önskan om dag, tid, antal samt telefonnummer skickas till info@alfonskulturhus.com.
Lektionerna pågår 10-13 november, 17-20 november och 24-27 november 2015 med lektionsstart kl. 09.00, 10.30 och 12.00.

Publicerad: fr 13 nov 2015.