Publicerad on 31 okt 2007

Jan Jörnmark årets William Chalmers-föreläsare

Årets William Chalmers-föreläsare är Jan Jörnmark. Han beskriver utvecklingen av näringslivet i Göteborg under de senaste 30 åren utifrån ett historiskt, politiskt och tekniskt perspektiv.
Jan Jörnmark, årets William Chalmers-föreläsare. Foto: Jacob Ehrensvärd
- Företag kan aldrig räkna med att allt ska bli som förr igen. Det enda normaltillstånd som gäller är förändring och innovation, säger Jan Jörnmark.

Göteborgsregionen har fått se flera av sina traditionella industrier utplånas. När gamla branscher försvunnit har nya företag och bostadsområden vuxit upp, inte sällan på ruinerna av det gamla. Politiska och ekonomiska processer har påverkat företag och enskilda människor. Ingenjörens del i och ansvar för dessa processer kommer Jan Jörnmark att belysa i William Chalmers-föreläsningen.

Jan Jörnmark är doktor i ekonomisk historia, docent vid Handelshögskolan vid Göteborgs universitet, föreläser på Chalmers i utbildningsprogrammet Industriell ekonomi och planerar för närvarande en kurs inom området människa-teknik-samhälle.

Att han är en populär föreläsare framgår av att han blivit utsedd till årets bäste lärare på Handelshögskolan 1996 och 2006, och också fick samma utmärkelse av teknologerna på programmet för Industriell ekonomi 2006.

- Mina pedagogiska färdigheter grundlade jag nog som lärarvikarie i Vålberg i Värmland på tidigt 80-tal. Du måste gå in i lärarrollen med entusiasm och glädje och inställningen att det här är det viktigaste som finns. Du kan inte lära ut något på två gånger fyrtiofem minuter, du kan bara göra någon intresserad, förklarar han.

Jan Jörnmarks intresse för efterkrigstidens ekonomiska utveckling ledde till boken " Globala förkastningar " tillsammans med Lennart Ramberg. Boken rekommenderades som julklappsbok 2004 i Dagens Nyheter, och ledde i sin till ett uppdrag att studera hur Göteborgsregionen klarat växande handel, nya företagsstrukturer och snabb teknisk utveckling under de senaste 30 åren, som han redovisar i boken " Göteborgs globalisering " .

Han har emellertid många andra strängar på sin lyra. Han har regelbundet uppdrag för Nationalencyklopedin och blev 2007 utnämnd till " Göteborgsambassadör " av MiG, Marknadsföreningen i Göteborg. Han föreläser ofta på företag och andra institutioner. Det senaste året har han synts mycket i media, ofta i samband med sin senaste bok " Övergivna platser " , och hemsidan på samma tema: http://www.jornmark.se

Ett litet axplock av bilder på övergivna platser i Göteborg kommer att ställas ut i Chalmers kårhus i samband med William Chalmers-föreläsningen.

William Chalmers-föreläsningen hålls den 5 november kl 18.00 i sal Runan, Chalmers kårhus, Chalmersplatsen 1, Göteborg.

Nedladdningsbar bild på Jan Jörnmark:
Aktuella bilder till media>>
Fotograf: Jacob Ehrensvärd

Kontaktuppgifter:
Jan Jörnmark, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet och Chalmers tekniska högskola, tel:031-7864441
e-post: janjor@mot.chalmers.se eller jan@jornmark.se

Sidansvarig Publicerad: to 14 okt 2010.