Han lade grunden till Chalmers satsning på materialåtervinning

Jan Rydberg, född 1923, var den professor som byggde upp forskningen om metallåtervinning på Chalmers. I höstas fick han ta emot Carl Hanson Award, ett internationellt pris som delas ut var tredje år till en forskare som har bidragit inom det viktiga området vätskeextraktion.
Jan Rydberg har fått priset Carl Hanson Award för sina insatser inom vätskeextraktion. Foto: Jan-Olof Yxell.
Chalmers gör nu en stor satsning på industriell materialåtervinning (se separat pressmeddelande). Detta är ett forskningsområde med anor från 1962, när Jan Rydberg blev Chalmers första professor i kärnkemi. Hans forskning var till en början inriktad på att separera och studera radioaktiva metaller, men Jan Rydberg insåg snart att metoderna också kunde användas för att separera andra metaller ur råmaterial eller avfall.

- Vi var tidigt medvetna om att man i det långa loppet skulle bli tvungen att öka återvinningen av metaller och andra ämnen, berättar Jan Rydberg. 1974 publicerade jag artikeln " Mycket mera bör cirkulera " , men fick inte särskilt mycket respons på den då. Det har tagit lång tid att få genomslag för idéerna om återvinning ur avfall.
Däremot blomstrade Jan Rydbergs metoder när det gällde separation av metaller ur malm. Så småningom började de också användas för metallåtervinning ur industriellt avloppsvatten, bland annat genom ett samarbete med Stora Kopparbergs Bergslags AB. Jan Rydberg tog ett tiotal patent inom området, och 1970 avknoppades företaget MEAB Metallextraktion från Institutionen för kärnkemi.

Den grundmetod som Jan Rydberg har varit med om att utveckla kallas för vätskeextraktion, och bygger på att kemiska ämnen har olika löslighet i vatten och i organiska lösningsmedel.
- Jag var en av de första i världen som började arbeta systematiskt med metoden, säger Jan Rydberg. 1950 blev jag och några kolleger färdiga med en kartläggning av grundprocesserna för extrahering av metaller i vätska. Den ledde till ungefär 50 publiceringar under de följande 15 åren.

Vätskeextraktion är idag den i särklass mest effektiva tekniken för att separera metallsalter ur avfall. Metoden är grundläggande inom återvinningsforskningen, bland annat på Chalmers, där forskarna använder specialiserad utrustning som inte har förändrats särskilt mycket sedan Jan Rydberg och hans kolleger utvecklade den på 60-talet.

- Också inom industrin är vätskeextraktion en väldigt användbar teknik, säger Jan Rydberg. Bland annat sker närmare hälften av världens produktion av ren koppar med hjälp av vätskeextraktion. Metoden används även vid framställning av organiska ämnen, till exempel inom läkemedelsindustrin.
Vätskeextraktion är en resurssnål teknik eftersom den inte kräver upphettning, till skillnad från de flesta andra tekniker för metallutvinning. Man återanvänder också de lösningsmedel och reagens som ingår.

20 år efter sin pensionering fick Jan Rydberg ta emot Carl Hanson Award för sina insatser inom vätskeextraktion. I höstas åkte han till Tucson, Arizona för att ta emot medalj och plakett, och för att delta i 2008 års ISEC-konferens, där priset delades ut.

- Det var förstås väldigt hedersamt, även om det hade varit ännu skojigare att få priset lite närmare min yrkesverksamma tid. Jag har i och för sig varit aktiv även efter pensioneringen, de flesta av mina böcker har till exempel kommit ut under den tiden. Man måste ju göra något även som pensionär.

CARL HANSON AWARD
Medalj som delas ut till en framstående forskare eller tekniker som väsentligt har bidragit inom området vätskeextraktion. Carl Hanson var en av pionjärerna inom området, som oväntat avled vid 51 års ålder 1985. Priset delas ut vid konferensen ISEC, International Conference on Solvent Extraction, som hålls var tredje år och brukar samla runt 500 deltagare. ISEC startade 1962. 1966 arrangerades konferensen vid Chalmers och Göteborgs universitet, av bland annat Jan Rydberg.

Läs pressmeddelandet:
Filosof blir koordinator för återvinningscentrum på Chalmers >>>

Industriell materialåtervinning

Av: Johanna Wilde

Publicerad: må 23 feb 2009. Ändrad: to 23 dec 2010