Gunnar Bjursell får Längmanska kulturfondens stora pris

Längmanska kulturpriset för år 2006 tilldelas professor Gunnar Bjursell, Göteborg. Han får priset för sitt stora engagemang att föra ut vetenskap och kultur till en bred allmänhet.
Gunnar Bjursell. Foto: Jan-Olof Yxell
Gunnar Bjursells forskningsområde är molekylärbiologin och han tillhör den första generationens forskare att klona gener. Gunnar Bjursell började tidigt att informera och föreläsa om den nya gentekniken. Då denna i början var kontroversiell tog han en stark ställning för nödvändigheten av etiska ställningstaganden inom forskningen.

Detta hans stora intresse för att informera ledde för tio år sedan till att han i liten skala startade den Internationella Vetenskapsfestivalen i Göteborg. Denna har nu vuxit ut till ett brett evenemang som lockar över 100 000 besökare varje år. Samtidigt som det ges föredrag av de yppersta inom forsknings- och kulturvärlden äger många aktiviteter rum på gator och torg, varigenom man når nya målgrupper. Priset är på 150.000 kronor. Utdelningen av priset sker den 8 juni.

Gunnar Bjursell är professor i molekylärbiologi på Göteborgs universitet. Han är även föreståndare för Chalmers Biocentrum.

Bild på Gunnar Bjursell finns att ladda ned här>>

Läs mer om stiftelsen och priset>>

Publicerad: on 03 maj 2006. Ändrad: to 23 dec 2010