Göran Sällfors prisad geolog

Svenska Geotekniska Föreningens pris gick i år till geologiprofessor Göran Sällfors för hans förtjänstfulla insatser inom geotekniken i Sverige.
Göran Sällfors. Foto: Jan-Olof Yxell
Motiveringen
" Pristagaren har under många år verkat på ett förtjänstfullt sätt som forskare, forskningshandledare, lärare och rådgivare. Han har i hög grad nationellt och internationellt medverkat
till en ökad förståelse för lösa jordars egenskaper.

Pristagaren har ägnat speciell fokus mot nya revolutionerande metoder för bestämning av lerors deformationsegenskaper. Pristagaren har tidigt medverkat till att införa statistiska
metoder inom geotekniken.

Pristagaren har målmedvetet tillämpat sin omfattande kunskap i praktisk verksamhet och alltid hävdat geoteknikens betydelse till nytta för byggbranschen och samhället. Han har på ett pedagogiskt och systematiskt sätt arbetat målmedvetet för att skapa förståelse för geotekniska problemställningar och en
kunskapsuppbyggnad hos byggbranschens aktörer. Alla förtjänstfulla insatser inom geotekniken i Sverige som pristagaren har åstadkommit innebär att Göran Sällfors får SGF:s pris år 2006. "

Göran Sällfors forskningsområden är bland annat lösa lerors hållfasthets- och deformationsegenskaper, släntstabilitet och statistiska metoder inom geotekniken.

Källa: Geoteknik och miljö i fokus nr 23 Mars 2006
Statens geotekniska institut, Linköping

Av: Kerstin Törsäter

Publicerad: to 01 jun 2006. Ändrad: to 23 dec 2010