Fyra nya hedersdoktorer 2005

Astronomi, hållbart byggande, uppfinningar och skeppsteknik är ämnena för årets hedersdoktorer på Chalmers. De fyra som utsetts är Marie Rådbo, Anne-Grete Hestnes, Hans Wallstén och Olle Thomsson.
Marie Rådbo. Foto: Jan-Olof YxellMarie Rådbo är universitetslektor i astronomi vid Göteborgs universitet. Hon har varit utbildningsledare vid Cosmonova i Stockholm och engagerad vid Universeum i Göteborg. Hon är ledamot i bland annat International Planetarium Society och Svenska Astronomiska Sällskapet. År 1999 tilldelades hon det prestigefyllda Rosénpriset av Forskningsrådsnämnden och blev Årets folkbildare 2003.

Motivering:
Marie Rådbo har genom sin brinnande entusiasm kombinerad med en utpräglad förmåga att popularisera astronomin på ett utomordentligt sätt lyckats ge naturvetenskapen ett ansikte utåt. För sina föredrag, teve- och radioframträdanden samt populärvetenskapliga böcker om astronomi har hon fått stort erkännande. Hon är även en återkommande deltagare i Göteborgs årliga vetenskapsfestival.

Den uppskattande publiken omfattar alla, från de allra yngsta till välmeriterade akademiker. Hennes insatser för att stimulera nyfikenhet och intresse för naturvetenskap bland ungdom är ovedersägliga. Dessutom är Marie Rådbo en lovordad föreläsare vid Chalmers/Göteborgs universitet på såväl grundkurser som välbesökta kvällskurser.

Anne-Grete Hestnes.Anne-Grete Hestnes , professor vid Norges Tekniskt-Naturvetenskapliga Universitet i Trondheim, tillhör de främsta experterna i världen inom energisnålt byggande och solenergiteknik för hållbar utveckling. Hon har mer än 25 års erfarenhet av undervisning, forskning och praktik inom fältet och har etablerat sig på den internationella fronten som bland annat artikelförfattare och expertutvärderare samt aktiv deltagare i olika internationella nätverk och kommittéer, exempelvis som ordförande i den internationella organisationen för solenergi, International Solar Energy Society, ISES. Sedan ungefär 15 år har hon varit projektledare för stora internationella forskningsprojekt inom ramen för the International Energy Agency's Solar Heating and Cooling Programme.

Motivering:
Anne-Grete Hestnes har varit engagerad i utformningen av Chalmers miljöprofessur i uthålligt samhällsbyggande, " Design for Sustainable Urban Development " , och har också tagit initiativet till ett svensk-norskt samarbete i form av ett masterprogram i hållbart byggande på Chalmers. Med sin erfarenhet och sitt internationella nätverk är hon en viktig tillgång för Chalmers och de nordiska arkitekturskolornas kompetens inom hållbart och energisnålt byggande.

Hans Wallstén.Hans Wallstén är civilingenjör i maskinteknik och tog examen vid Chalmers 1950. Han är sedan 1973 bosatt i Schweiz och driver från 1991 ett företag, Wallstén Medical, för utveckling av medicinska innovationer. Hans Wallstén har genomfört både industriella och medicinska innovationer. Bland hans framgångsrika uppfinningar för pappersindustrin kan nämnas Billblade, en metod för pappersbestrykning, och Duroblade, en metod för kerambeläggning av stålband.

Hans mest kända medicinska uppfinning är Wallstent, en fin metallstrumpa, som under lokalbedövning kan föras in i en förträngning av hjärtats kranskärl där den expanderar och öppnar kärlet. " Stenten " tillverkas av mer än 20 företag och används över hela världen.

Motivering:
Hans Wallstén är en mycket framstående uppfinnare och entreprenör. Liksom sin förebild, Gustaf Dalén, har han sett behov av nyutvecklingar på olika områden och har utgående ifrån egna idéer förverkligat dessa fram till färdiga produkter av stor betydelse för såväl samhället som den enskilde. Genom åren har han på många sätt engagerat sig för Chalmers verksamhet, bland annat i Entreprenörskolans utveckling.

Olle Thomsson.Olle Thomsson har forskat på Chalmers i skeppsteknik och bland annat arbetat på Lloyd's Register of Shipping. Sedan 1999 är han ledamot i Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien, IVA. Han examinerades som civilingenjör vid Chalmers 1964, och erhöll sedan en teknologie licenciat i skeppsteknik.

På 1960-talet ingick Olle Thomsson i en forskargrupp vid Chalmers som låg i främsta forskningsfronten för en modern syn på vindgenererade havsvågors effekt på fartygens dimensionering, i en tid när fartygens storlek fördubblades flera gånger inom tio år och datorerna hade en mycket begränsad kapacitet.

Efter licentiatexamen var Thomsson under ett par år anställd vid Götaverken där han medverkade väsentligt till utvecklingen av kvalificerade hållfasthetsberäkningar med dator. Därefter började han arbeta på Lloyd's Register of Shipping, först i London, sedan i Köpenhamn och kom till Göteborg 1985. I London införde han ett konsekvent regelsystem för dimensionering med hänsyn till våglaster.

Motivering:
Olle Thomsson har lämnat värdefulla bidrag till den moderna skeppstekniken. Under tiden som ansvarig chef för Lloyds's i Göteborg har han bidragit till Chalmers utveckling inom skeppsteknik, med föreläsningar och förslag till examensarbeten samt doktorandprojekt inom fartygshållfasthet och riskbedömning. Han har öppnat teknologernas möjligheter till internationell erfarenhet genom att ställa klassningssällskapets internationella kontaktnät till förfogande för en unik serie studieresor till varvsländerna i Ostasien. Dessutom har han fortsatt att delta i forskning och undervisning vid Chalmers efter sin pensionering.

Promovering kommer att hållas vid en ceremoni den 4 juni. Promotor är professor Anders Ulfvarson.

Bilderna ovan finns att få högupplösta, vid intresse kontakta:
redaktionen@adm.chalmers.se

Av: Sofie Hebrand

Publicerad: ti 15 feb 2005. Ändrad: ti 21 jun 2011