Delsing prisas för framstående vetenskapliga insatser

Per Delsing en ledande forskare inom nanoteknologi tilldelas Chalmersska ingenjörsföreningens Gustaf Dalén medalj.
Per Delsing. Foto: Jan-Olof YxellGustaf Dalén-medaljen tilldelas i år professor Per Delsing, Chalmers för hans framstående vetenskapliga insatser, sin förmåga att leda och stimulera till en kreativ forskningsmiljö och för hans starka bidrag till utveckling av nanoteknologi i Sverige.

Per Delnings forskning omfattar kvantfysikaliska studier medelst nanostrukturer. Han påvisade tidigt elektronoscillationer vid transport av elektroner en och en i små tunnelövergångar och är känd för sin utveckling av radiofrekventa enelektrontransistorer, som baserar sig på detta fenomen. En-elektrontransistorerna har han applicerat som ytterst känsliga laddningssensorer med en upplösning av en miljontedels elektronladdning, som räknare av elektroner en-och-en vid hög frekvens samt i supraledande kvantbitar, vilka kan bli hörnstenar i framtida kvantdatorer. Fyra till fem kvantbitar byggs ihop till en mini - kvantdator. Han har också visat hur elektronerna i en ström kan räknas i realtid. Detta kan ge upphov till en ny strömnormal. Denna upptäckt har uppmärksammats internationellt i press och radio.

Per Delsing kombinerar ett mycket gott sinne för moderna mätmetoder och mätgränser med en god fysikalisk förståelse. Hans för förmåga att leda och stimulera till en kreativ forskningsmiljö kommer särskilt till uttryck genom att han har låtit doktorander och post-doktorer utvecklas till självständiga forskare med internationell framgång. Genom sina insatser har han stärkt Chalmers forskningsrenommé såväl nationellt som internationellt och trots många erbjudanden från prestigefyllda universitet har han valt att stanna vid Chalmers.

Gustaf Dalén medaljen utdelas till minne av chalmersingenjören, uppfinnaren och nobelpristagaren Gustaf Dalén för förtjänstfull verksamhet som bygger på Chalmers kompetensområden till personer med examin från Chalmers. Gustaf Dalén är ett verkligt föredöme genom att denne lyckats fånga alla de ingredienser och
egenskaper som dagens Chalmers och chalmerister strävar efter.

Utdelning av Gustaf Dalén-medaljen sker den 25 april kl.18.30 i samband med föreningens årsmöte i RunAn-salen, Chalmers kårhus.

Vid frågor ang medaljen/medaljören kontakta Folke Hjalmers på tel 031 -772 41 35. Mobile 0705- 915602, E-mail folke.hjalmers@cit.chalmers.se

Vid övriga frågor kontakta Lena Arvsell på tel 031-772 47 80, E-mail avancez@cing.chalmers.se

Publicerad: lö 25 apr 2009. Ändrad: må 10 jan 2011