Chalmers anseende högst i Sverige enligt Sifo

Undersökningsföretaget Sifo har publicerat sitt anseendeindex för svenska lärosäten sedan 2012. Under samtliga år har Chalmers toppat mätningen, och i år 2017 tydligt stärkt sin ledning. Resultaten mäter uppfattningen om svenska universitet och högskolor hos den svenska allmänheten.
Anseendet byggs enligt Sifo främst upp av fyra faktorer. Att lärosätet anses:
  • framgångsrikt
  • hålla hög klass
  • vara konkurrenskraftigt
  • trovärdigt i media
Grunden för ett gott anseende är alltså en väl fungerande verksamhet. Men god förmåga att kommunicera lärosätets framgångar och fördelar krävs också, menar Sifo.

– Det är oerhört hedrande för oss att svenska folket har så höga tankar om vår verksamhet, som jag själv är mycket stolt över. Jag är också glad för att vi når ut som vi gör, och tror att en förklaring är att vi tycker om att samarbeta och gör det med många olika slags parter, vilket är väldigt roligt, säger Stefan Bengtsson, Chalmers rektor och vd.

Undersökningen bygger på en webbenkät där över 3000 personer, som representerar svensk allmänhet mellan 18 och 74 år, har fått ett stort antal följdfrågor om lärosäten som man känner till. Svaren resulterar i ett indextal för varje lärosäte. Genomsnittet för samtliga är i år 63, medan Chalmers ligger högst i landet med 88, följt av KTH med 85 och Lunds och Uppsala universitet med index på 82 respektive 81.

Det grundläggande mönstret är att de tekniska lärosäten, som av allmänheten uppfattas som forskningstunga, samt landets äldsta universitet generellt har högt anseende. Den mest dramatiska förändringen sedan undersökningarna startade år 2012 är att Karolinska institutet, efter den uppmärksammade så kallade Macchiarini-affären, gått från att ha legat stadigt över index 80 till att efter två kraftiga nedgångar nu ligga under index 50.

Bara någon dag innan Sifo presenterade sitt anseendeindex släppte employer branding-företaget Universum sin undersökning Företagsbarometern där 22 000 studenter fick ranka sina lärosäten. I den undersökningen hamnade Chalmers på andra plats i Sverige efter Handelshögskolan i Stockholm i båda kategorierna ”mest nöjda studenter” och ”anställningsfokus”.

Läs mer: Sifos anseendeindex

Publicerad: on 23 aug 2017. Ändrad: to 21 dec 2017