Sidansvarig Publicerad: to 29 sep 2011.

De 192 radioantennerna på Onsalas LOFAR-station täcker en yta stor som en fotbollsplan. FOTO: Onsala rymdobservatorium/Leif Hell

Världens största teleskop i drift

PRESSMEDDELANDE: På måndag inviger forskningsminister Jan Björklund Onsala rymdobservatoriums nya teleskop. Teleskopet är det största som har byggts i Sverige på 35 år, och del av Lofar, världens största radioteleskop. Lofar ska kartlägga radiosignaler från miljarder ljusår bort i rymden och ge svar på varför vårt universum ser ut som det gör.

De 192 radioantennerna på Onsalas Lofar-station täcker en yta stor som en fotbollsplan. FOTO: Onsala rymdobservatorium/Leif Helldner.


Lofar (Low frequency array eller lågfrekvens-uppställning) är ett nytt slags radioteleskop som endast ser radiovågor med låga frekvenser, nära FM-bandet. Istället för att fånga signaler från enskilda radiokällor bevakar Lofar stora områden på himlen kontinuerligt. Lofar är känsligare för de längsta radiovågorna än något annat teleskop. Teleskopet kan se miljarder ljusår ut i rymden, tillbaka till tiden innan de första stjärnorna tändes några hundra miljoner år efter Big Bang.

De 192 nya radioantennerna på Onsalas station kan tyckas oansenliga. Men signalerna som samlas in här, ihop med signaler från 47 liknande enheter över hela Europa, länkas samman över internet till en central superdator i Nederländerna. Mängden data som skjutsas in är enorm, och motsvarar mer än 7000 dvd-filmer per dygn bara från den svenska stationen. Genom en kombination av datorkraft och smart mjukvara skapas bilder av signalerna på ett unikt sätt. Tillsammans fungerar Lofar-systemet som ett enda teleskop med en diameter på 1300 kilometer.

Hans Olofsson är professor vid Chalmers och föreståndare för Onsala rymdobservatorium.

– För oss astronomer innebär Lofar att vi nu kan se så långt ut i universum att vi kan studera universums tidiga historia. Vi vill upptäcka spår av de vätgasmoln som fyllde universum för 13 miljarder år sedan och ta reda på varför dagens universum ser ut som det gör.

Lofar väntas kunna upptäcka helt nya typer av himlakroppar. Det kommer att kunna undersöka områden runt svarta hål, hitta extrema galaxer och pulsarer, och leta efter planeter runt andra stjärnor.

Onsala rymdobservatorium grundades 1949 och leddes i tre decennier av professor Olof Rydbeck. Det har bidragit i forskningsfronten inom radioastronomin sedan starten, både när det gäller tolkning av observationer och den bakomliggande teknikutvecklingen. Sedan 1990 har observatoriet ett nationellt ansvar för radioastronomi. Det finansieras av Vetenskapsrådet och drivs av Chalmers.

– Onsala rymdobservatorium har alltid varit ett framstående centrum för radioastronomisk forskning. Nu blir det en del av världens mest spännande radioteleskop. I framtiden kommer vi att utveckla tekniken som gör Lofar banbrytande för att bygga nästa generations teleskop, säger René Vermeulen vid Astron, Nederländernas nationella astronomiska institut och direktör för det Internationella Lofar-teleskopet.

Lofar-samarbetet är ett av många exempel på Onsala rymdobservatoriums ökande medverkan i internationella projekt. Chalmers deltagande som en av tre parter i submillimeterteleskopet Apex i Chile möjliggjorde nyligen upptäckten av väteperoxid i rymden. I vintras levererade Chalmers ultrakänsliga mottagare till Alma-observatoriet, världens största astronomiprojekt som nu byggs i  Atacamaöknen i Chile. Observatoriet planerar dessutom för det framtida radioobservatoriet Ska (Square kilometre array), som är tänkt att byggas i Australien eller Sydafrika, och där Lofar:s tekniksprång tas ett steg längre. Ska är ett jätteprojekt som förväntas ge seriösa svar på frågor om liv i rymden.

– Rymdforskning är också avgörande för vår förståelse av hur jorden och klimatet fungerar. Den ger alltid stora spin-off-effekter, inte minst internationella anläggningar som Lofar. De gynnar samverkan över gränser, både vetenskapligt och kulturellt, säger Karin Markides, Chalmers rektor.

– Lofar tror jag speciellt kommer få stor betydelse för vår förmåga att hantera stora datamängder.

Under måndagens invigning på Onsala rymdobservatorium, vid den halländska kusten, kommer forskningsminister Jan Björklund få ta några av de första bilderna med den svenska Lofar-stationen. Han får även besöka stationen själv tillsammans med dryga hundratalet gäster.Inbjudan till media:
Journalister inbjuds att delta i hela programmet, som pågår måndag 26 sep, från kl 10 till 14 (mingel från 09.30). Besöket på Lofar-stationen beräknas vara klart till kl 12. Var vänlig och anmäl medverkan senast fredag, till robert.cumming@chalmers.se. Transporter till och från platsen arrangeras av Chalmers. Observera att mobiltelefoner måste vara avslagna innanför observatoriets grindar!

Mer om Onsala rymdobservatorium:
www.chalmers.se/rss/oso-sv

Mer om LOFAR:
lofar-se.org/

För mer information, kontakta:
Hans Olofsson, professor vid Chalmers och föreståndare för Onsala rymdobservatorium, 031-772 55 35, hans.olofsson@chalmers.se
Robert Cumming, astronom och informatör Onsala rymdobservatorium, pressansvarig för Lofar i Sverige, 031-772 55 00 eller 070-49 33 114, robert.cumming@chalmers.se
Astronomdagarna hålls i Göteborg denna vecka
Rymdobservatoriet är värd för veckans möte för Sveriges astronomer, amatörer och yrkesforskare, som hålls på Chalmers i Göteborg. Mötet inleds torsdag 29 september. Läs mer här:
www.chalmers.se/rss/oso-sv/astronomdagarna-2011

Aktuella nyheter om Chalmers rymdforskning:
Byggstart för revolutionerande radioteleskop
Svensk mottagare ska jaga universums vatten i Chile
Väteperoxid upptäckt i rymden
Elektronik klar för vass klimatsatellit

Sidansvarig Publicerad: to 29 sep 2011.