Två rambidrag inom tillämpad matematik

Aila Särkkä och Bernt Wennberg från Chalmers har fått var sitt femårsanslag i ett matematikprogram från Stiftelsen för strategisk forskning, SSF, på 21 respektive 20 miljoner kronor.
Programmet ingår i en gemensam satsning på närmare en halv miljard för att stärka svensk matematikforskning som SSF gör tillsammans med Kungl. Vetenskapsakademien, Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse och Vetenskapsrådet.

– Matematik är en väsentlig del i många vetenskaper och tillämpningarna återfinns inom en rad områden. Ett bra exempel är bildanalys som används inom medicinsk teknik och materialteknik, men även inom tillverkningsindustrin. Intressant är också det stora inslaget av internationella medsökande denna gång, säger Lars Hultman, vd för SSF.

Två av de sex finansierade projekten i programmet har huvudsökande från Chalmers. Projektet med Aila Särkkä som huvudsökande gäller materialstrukturer genom mikroskop och statistik. Bernt Wennbergs projekt har titeln ”Hierarkiska mixed effects-modeller av dynamiska system.

Läs mer i pressmeddelande från SSF: 120 miljoner till tillämpad matematik.

Publicerad: to 06 feb 2014.