Christoph Langhammer prisas för sin spännvidd

Christoph Langhammer, forskarassistent på avdelningen för kemisk fysik, får Styrkeområdenas pris 2012. Han får det för sitt lysande sätt att arbeta i kunskapstriangeln. Han kombinerar vetenskaplig excellens med konkreta tekniska tillämpningar och engagemang i gränsöverskridande utbildning.
Med årets pris vill Chalmers ledning uppmärksamma en yngre forskare som arbetar med att nyttiggöra hela spännvidden av Chalmers kunskap och kompetens genom nytänkande tillämpningar i samhälle eller företag. I prismotiveringen framhålls också att Christoph Langhammers arbete sammanför olika styrkeområden och stämmer väl med Chalmers vision om hållbar utveckling.

Han har tillsammans med ett antal medarbetare utvecklat en teknik byggd på nanoplasmonik, för att övervaka katalytiska kemiska reaktioner. Det har givit upphov till spinoff-företaget Insplorion där tekniken förfinats och nu används för att optimera katalytiska reaktioner, och därigenom bidrar till ett mer hållbart samhälle.

Christoph Langhammer undervisar också i kurser på masternivå vid Institutionen för teknisk fysik. Där har han bland annat har varit med och utvecklat en ny kurs om energirelaterade material i gränslandet mellan nanovetenskap och nanoteknik, material och energi.

Text: Magnus Myrén
 
Om Styrkeområdenas pris
För att lyfta fram goda mentorer och uppmuntra arbetet med att integrera utbildning, forskning och innovation instiftades 2010 ett nytt pris på 100 000 kronor.

Läs mer om Insplorion på:
www.insplorion.se

Foto: Jan-Olof Yxell


Publicerad: on 04 apr 2012. Ändrad: to 12 apr 2012