Stipendium till Erik Svensson

Erik Svensson hedras med Kaj Rehnströms stipendium 2013 på 10 000 kronor. Han får priset för sin forskning om sjöfartens svavelregler. "Stipendiet innebär framförallt att jag nu kan genomföra datainsamling för fortsättningen på min forskning. Dessutom fick jag möjlighet att synliggöra min forskning inför hundratalet människor i sjöfartsnäringen. Det är viktigt att nå ut till de som berörs av svavelreglerna", säger Erik Svensson.
Han är doktorand i forskargruppen Maritime Environment på avdelningen Maritime Operations vid Institutionen för sjöfart och marin teknik på Chalmers. Erik Svensson tilldelas Kaj Rehnströms stipendium för sina studier av den bakomliggande process, som ledde fram till de internationella svavelreglerna.
2011 lade han fram resultaten i sin licentiatavhandling "The Regulation of Global SOx Emissions from Ships: IMO proceedings 1988-2008".

Här är juryns motivering >>>
"En viktig analys av hur svavelregleringarna, ofta ifrågasatta av den maritima industrin, kom till. Förståelse av processen bakom beslutsfattandet ger viktig kunskap för liknande regelverk i framtiden."

Kaj Rehnström var sjöfartsanalytiker och grundade Sjöfartens Analysinstitut (SAI) 1993. När han avled 2003 bildades en stipendiefond till hans minne. De första stipendierna delades ut 2004 och har tilldelats sammanlagt 15 personer, varav sex chalmerister. Årets utdelning är den sista.

Syftet med stipendiet har varit att erbjuda strategiska marknadsanalyser och information om sjöfart- och transportnäringen, stödja forskningen samt stärka konkurrenskraften och innovationssystemet inom sjöfarten.

Erik Svensson tog emot utmärkelsen i samband med SAI:s årliga konferens ”The Executive Meeting” i Göteborg den 16 januari.

Text: Mats Tiborn och Michael Nystås
Foto: Anna Lundberg

Läs mer om Erik Svenssons forskning >>>
www.chalmers.se/sv/personal/Sidor/erik-svensson.aspx

Läs mer om och ladda hem Erik Svenssons licentiatavhandling >>>
publications.lib.chalmers.se/publication/140528

Läs mer om Kaj Rehnströms stipendium >>>
www.sai.se/node/57

Publicerad: fr 25 jan 2013. Ändrad: ti 29 jan 2013