​Max Ortiz Catalan.​​​

Stiftelsens pris för naturlig kontroll av proteser

​Chalmersstiftelsens pris för 2020 tilldelas Max Ortiz Catalan, för hans arbete med naturlig kontroll av proteser genom osseointegrerade implantat.
Chalmersstiftelsens pris år 2020 tilldelas Max Ortiz Catalan, docent vid institutionen för elektroteknik, för sitt arbete med naturlig kontroll av proteser genom osseointegrerade implantat.

Priset består av 25 000 kronor i ett personligt bidrag samt 100 000 kronor för att finansiera ett event där Chalmers olika insatser inom pristagarens forskningsområde presenteras.

 
Så här lyder stiftelsens motivering till utmärkelsen:

 
"Chalmersstiftelsen bildades 1994, med uppdraget att verka för att Chalmers bedriver forskning och utbildning på en internationellt hög nivå. Chalmers har sedan dess utvecklats i positiv riktning och visionen - Chalmers för en hållbar framtid - genomsyrar idag verksamheten. Inom denna vision ryms flera forskningsfält, inte minst i gränslandet mellan teknik och medicin. Chalmersstiftelsens pris utdelas årligen till person inom Chalmerssfären för förtjänstfullt, nyligen uppnått verksamhetsresultat som tydligt främjat högskolans utveckling. 

 
Årets pris uppmärksammar fortsättningen på det världsledande samarbetet mellan Chalmers och Sahlgrenska som startade när PI Brånemark på 70-talet bjöd in Chalmers i den dynamiska forskningen kring osseointegrerade titanimplantat. Pristagaren Max Ortiz Catalan utnyttjar, genom en god förmåga att samarbeta med andra och med patienternas bästa för ögonen, ny teknologis alla möjligheter att förbättra livskvalitet för olycksdrabbade patienter.

 
Årets pristagare arbetar framgångsrikt för att forskningsresultat ska komma alla behövande tillgodo. I det ansvaret ligger också att utnyttja medias intresse för att berätta om avgörande framsteg. Genom aktivt, och skickligt, kommunikationsarbete har pristagaren lyckats göra stora delar av världen medveten om de avgörande framsteg som har skett på Chalmers. Dessa framsteg har han själv varit starkt bidragande till. Han har varit en av Chalmers flitigast förekommande talespersoner internationellt under flera års tid, och har stor betydelse för bilden av Chalmers i världen".

 
Chalmersstiftelsens styrelse fattade beslutet på underlag från en jury bestående av Per Olof Arnäs, fakultetsrådet och stiftelsens styrelse, Claes Niklasson, Chalmersska Ingenjörsföreningen, Anna Dubois, prorektor och Jonathan Sjölander, Chalmers Studentkår. Assisterande var Christian Borg, pressansvarig och Mattias Königsson, Chalmersstiftelsen.

 
Text: Erik Krång
Bild: Anna-Lena Lundqvist

 

Sidansvarig Publicerad: ti 11 maj 2021.