Publicerad: on 21 mar 2012. Ändrad: fr 24 apr 2015

Skadeinsekter ska ge etanol

Skadeinsekter i tropiska regnskogar kan bli en värdefull naturtillgång. Det tror Lisbeth Olsson, som ger sig ut på jakt efter nya enzymer tillsammans med vietnamesiska forskare.

​En dag förra sommaren ringde Vu Nguyen Thanh från Vietnams livsmedelstekniska forskningsinstitut (FIRI) till Lisbeth Olsson. Han hade sökt på internet efter intressanta samarbetsparter, kommit in på Chalmers webbsida och fastnat för gruppen för industriell bioteknik.

Lisbeth Olsson, professor i bioprocessteknik och den som leder gruppen, blev ganska förvånad men kände snart hon och Vu Nguyen Thanh hade liknande målsättningar.
– Man kan säga att det uppstod bra vetenskaplig personkemi mellan oss, och när han presenterade sitt samarbetsförslag lät det väldigt intressant.

Enzymer som katalysatorer
Tillsammans ska nu forskare från Chalmers och Vietnam leta efter tidigare okända enzymer i de vietnamesiska regnskogarna, och förhoppningen är att hitta enzymer som kan fungera som katalysatorer inom industrin. Lisbeth Olsson är framför allt intresserad av de som kan användas när man framställer etanol från svensk skogsråvara, då cellulosan i trädets cellväggar måste brytas ner till sockermolekyler som sedan får jäsa och bilda etanol.

Traditionellt sönderdelar man cellulosan med hjälp av utspädd svavelsyra under högt tryck och hög temperatur, men med hjälp av enzymer kan processen gå snabbare, ge färre oönskade biprodukter och kräva mindre energi, berättar hon.

– I regnskogar finns det gott om organismer som är väldigt effektiva när de bryter ner dött växtmaterial, och där finns bland annat flera olika sorters skadeinsekter som lever av trä. Jag är väldigt nyfiken på vad för sorts enzymer de har i sin tarmflora, som gör att de kan smälta träfibrer så bra.

Forskarna på Chalmers är också intresserade av att utnyttja enzymer för att bryta ner olika restprodukter från jordbruket, och användningsområdena är flera. Förutom framställning av olika drivmedel, används sönderdelade växt- och träfibrer bland annat till att utveckla miljövänliga kemikalier och plastmaterial på Chalmers.

Ytterligare ett tänkbart användningsområde för regnskogsenzymerna är att frigöra viktiga näringsämnen i livsmedel och djurfoder, något som framför allt intresserar de vietnamesiska forskarna. Det är främst de som ska ge sig ut i fält och samla in enzymerna, medan kollegorna på Chalmers ska arbeta med att beskriva enzymernas karaktär och ta fram metoder för att mångfaldiga dem i laboratorier.

Höjd kompetens i Vietnam
Samarbetsprojektet stöds av biståndsorganet Sida och för Vietnams del handlar det om att få hjälp med att utnyttja inhemska resurser bättre, samt att höja kompetensnivån inom bioteknik. Chalmers har åtagit sig att hjälpa till att bygga upp ett toppmodernt laboratorium i Vietnam, och att under projektets gång vara värd för en eller ett par gästforskare från Vietnams livsmedelstekniska forskningsinstitut. Samarbetet inleddes hösten 2011, och före jul var Vu Nguyen Thanh på besök i Göteborg för att träffa sina svenska kollegor och se vilka fysiska resurser som fanns på Chalmers.

– Han blev väldigt imponerad av våra laboratorier, men även om vi arbetar med ganska skilda förutsättningar och med lite olika typer av projekt, är de vietnamesiska forskarna jämbördiga med oss rent vetenskapligt. Jag tror att det blir ett ömsesidigt utbyte.

Gemensam Workshop
För Lisbeth Olssons del kommer det att bli ett antal studiebesök på forskningsinstitutet i Vietnam framöver, och näst på tur är en gemensam workshop. Även om institutet inte alls har samma resurser som Chalmers, så tror Lisbeth Olsson att hon och hennes kollegor kan få lära sig nya intressanta arbetsmetoder där.

– Forskare som kommer från miljöer med begränsade tillgångar blir ofta väldigt kreativa när det gäller att lösa problem. Det kan mycket väl vara så att de har kommit på tekniker som vi har glädje av att ta till oss. Jag ser verkligen fram emot det här samarbetet och är glad att Vu Nguyen Thanh valde att ringa just oss.

Lisbeth Olsson är en av projektledarna i Wallenberg Wood Science Center. Tillsammans med KTH ska Chalmers  utveckla ny teknik för att stärka den svenska skogsindustrin. Satsningen stöds av Knut och Alice Wallenbergs stiftelse.


TEXT: Malin Avenius   FOTO: Peter Lloyd
 
Texten är tidigare publicerad i Chalmers Magasin nr 1 2012.

Publicerad: on 21 mar 2012. Ändrad: fr 24 apr 2015