Publicerad: on 12 dec 2012.

Sex miljoner till Onsala rymdobservatorium

Ett stort anslag från Vetenskapsrådet betyder att arbetet vid Onsala rymdobservatorium med världens mest avancerade radioteleskop någonsin kan börja på allvar. Onsala rymdobservatorium har fått 6,6 miljoner kronor från Vetenskapsrådet för att förbereda för det planerade radioteleskopet SKA (Square Kilometre Array). "Vi kommer att utveckla ny teknik till både antenner och mottagare för SKA", säger John Conway, vice föreståndare för Onsala rymdobservatorium.

Sedan sommaren 2012 är Sverige med i det internationella konsortiet som siktar på att bygga SKA. Det blir världens med råge största radioteleskop och kommer att placeras i Sydafrika och Australien. Teleskopet kommer att användas för att hitta svar på några av de mest fundamentala frågorna om universum och vår plats i det.

Anslaget gör det möjligt för Onsala rymdobservatorium och Chalmers att delta fullt ut i förberedelserna för SKA.
Finansieringen kommer att användas till designstudier för de tusentals avancerade antenner som ska utgöra teleskopet. Observatoriet kommer även att utveckla och testa bredbandsmatare, komponenter som länkar samman antenn och mottagare.
 SKA kommer att göra banbrytande observationer gällande hur universums struktur har uppkommit och utvecklats. Till det behövs mycket känsliga antenner. Bredbandsmataren har också en nyckelroll att spela när teleskopet skall leta spår av gravitationsvågor i radiosignaler från pulsarer, säger Conway.

Hans Olofsson, föreståndare för Onsala rymdobservatorium, är mycket glad över finansieringen.
Med det här anslaget visar Vetenskapsrådet tydligt att det tycker att SKA-projektet är av stort intresse för Sverige.

Text: Robert Cumming
Foto: SKA Organisation/TDP/DRAO/Swinburne Astronomy Productions

Publicerad: on 12 dec 2012.