Guldregn från SSF över flera chalmersforskare

​Stiftelsen för strategisk forskning, SSF, delade under våren ut 600 miljoner kronor inom rambidragen Smarta system och Materialvetenskap. Över 125 miljoner går till projekt och forskare på Chalmers.
Sergey Kubatkin, professor på avdelningen för kvantkomponentfysik (QDP) på MC2, får dryga 33 miljoner kronor. Anslaget går till Kubatkins projekt "Nya tvådimensionella system från tillväxt till tillämpningar" där han samlat en grupp toppforskare från Chalmers och universiteten i Linköping, Uppsala och Lund.
– Nu får vi spännande möjligheter att skapa och utforska egenskaper hos material som inte existerat tidigare, säger Sergey Kubatkin om anslaget.

Intervju med Sergey Kubatkin


Rikard Söderberg, projektledare för Smart Assembly 4.0 får 32 miljoner kronor. Projektets vision är ett autonomt, självoptimerande, robotiserat monteringssystem som maximerar kvaliteten för slutprodukten samt maximerar genomströmningen för de enskilda komponenterna samtidigt som flexibiliteten i systemet behålls och kostnaderna minskas.
– Ett antal internationellt erkända forskargrupper kommer att arbeta tillsammans, säger Rikard Söderberg.

Intervju med Rikard Söderberg


Fredrik Kahl, professor i datorseende och bildanalys på S2, får 31 miljoner kronor till projektet “Semantisk kartering och visuell navigering för smarta robotar”. Projektet har samlat framstående expertis inom datorseende, maskininlärning, reglerteknik och optimering.
– Vi arbetar med forskning som kombinerar olika delsystem inom maskininlärning, datorseende och robotik. Målet är att utveckla smarta system som kan integrera dessa olika aspekter, säger Fredrik Kahl.

Intervju med Fredrik Kahl


Christoph Langhammer and colleagues at the Department of Physics have received close to 30 million Swedish Kronor from the Swedish Foundation for Strategic Research to develop a new class of materials, called plasmonic plastics. The idea is to embed ”plasmonic” metal nanoparticles in polymer matrices that can easily be shaped and mass-produced. “I think this is a very exciting project and I look very much forward to realising it together with my colleagues,” says Christoph Langhammer.

Interview with Christoph Langhammer


Sidansvarig Publicerad: on 05 okt 2016.