SKF etablerar tekniskt center ihop med Chalmers

SKF och Chalmers tekniska högskola har tecknat ett femårskontrakt för att etablera ett tekniskt center för hållbarhet och miljö. Det kommer att ligga på Chalmers med syftet att bedriva forskning och utveckling inom områdena teknologi, tillverkning, affärsprocesser och affärsstrategi.
Det huvudsakliga syftet med samarbetet är att skapa ett nära samarbete för att leverera banbrytande and industrifokuserad forskning inom hållbarhet som är ett kärnområde för både SKF och Chalmers.

– Kontraktet bygger på det långa partnerskap som SKF har med Chalmers. Genom att ta det här samarbetet ett steg vidare och skapa ett tekniskt center vid Chalmers, kommer vi att bättre kunna fokusera våra investeringar inom forskning och utveckling och få tillgång till Chalmers ledande expertis inom hållbarhet och miljö, säger dr Alan
Begg, chef för SKF Group Technology.

Till att börja med omfattar kontraktet med Chalmers en koordinator och forskningsledare och tre doktorandtjänster. Avsikten är att öka antalet anställda under de närmaste åren.

– I och med att vi utvidgar vårt samarbete med SKF kan resultatet av vår forskning komma i direkt användning, i ett industriellt sammanhang. Det är anledningen till att vi söker strategiska samarbeten av det här slaget. Vi vill bidra med ny kunskap och idéer för att främja ekologiskt, socialt och ekonomiskt sunda lösningar, och är glada att SKF tycker att detta är attraktivt, säger Johan Carlsten, vicerektor vid Chalmers.För mer information:
Anders Wennberg, näringslivsansvarig Chalmers
anders.wennberg@chalmers.se
031-772 25 16Läs pressmeddelande från SKF

Publicerad: to 28 apr 2011. Ändrad: sö 01 maj 2011