Publicerad: ti 04 dec 2012. Ändrad: on 05 dec 2012

Prestigefullt anslag till två chalmerstalanger

PRESSMEDDELANDE: Astronomen Kirsten Knudsen och matematikern Robert Berman har utnämnts till Wallenberg Academy Fellows i ett nytt ambitiöst karriärprogram för unga lovande forskare.

​Först nominerades de av Chalmers. Sen fick en utvärderingsgrupp från de kungliga akademierna säga sitt. Därefter intervjuer och ytterligare väntan innan Wallenbergstiftelsen fattade sitt beslut. 


Nu får Kirsten Knudsen och Robert Berman finansiering till egen lön i fem, kanske tio år, stöd av en mentor och bra möjligheter att själva rekrytera doktorander. Meningen är att i lugn och ro kunna bygga en egen forskargrupp och ta större vetenskapliga risker än man normalt vågar.

Ser tillbaka i tiden mot galaxernas barndom
I mitten av stora galaxer finns supermassiva svarta hål som väger uppåt en miljard gånger mer än solen. Kirsten Knudsen försöker förstå vad som händer i galaxer när svarta hål växer, för att bättre begripa hur till exempel Vintergatan har blivit till och utvecklats. Då behövs den typ av enorma radioteleskop som Chalmers och Onsala har tillgång till. Med dem når man långt bort, ända in i universums tidiga barndom.

– Att bli fellow känns som julafton! För mig innebär det möjlighet att få växa som oberoende forskare, och chans att bli delaktig i viktiga internationella samarbeten, säger Kirsten Knudsen.

Geometri för rum-tidens krökning
Robert Berman utvecklar matematiska metoder som bland annat bygger en bro mellan tillsynes helt olika områden: signalbehandling, komplexa system och Einsteins gravitationsteori,  som beskriver rum-tidens krökning. Resultaten kan också få betydelse för beskrivningen av vissa elementarpartiklar: fermioner och bosoner.

– Förutom den stora äran ger forskningsanslaget möjlighet att skapa en ännu mer kreativ matematisk forskningsmiljö i Göteborg genom att bland annat knyta nya unga framstående internationella forskare till institutionen, säger Robert Berman.

Tidigare i höst fick Robert Berman ett liknande anslag från Europeiska forskningsrådet, ett så kallat ERC starting grant. Han mottog också Wallenbergpriset 2010.

Foto: Peter Widing och Rakel Berman


Kontakt och mer information:
Robert Berman, 031-772 53 47, robertb@chalmers.se
Kirsten Knudsen, 031-772 55 26, kraiberg@chalmers.se

Se en film om varför Kirsten Knudsen valde Chalmers
Fler bilder på Kirsten Knudsen finner du här.

Läs mer om Kirsten Knudsens forskning.


Mer om Wallenberg Academy Fellow
Totalt rör det sig om trettio unga forskare som nu utses till Wallenberg Academy Fellow vid svenska lärosäten.
Programmet har inrättats av Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse i nära samarbete med fem kungliga akademier och 16 svenska universitet.
www.wallenbergacademyfellows.se​

Publicerad: ti 04 dec 2012. Ändrad: on 05 dec 2012