Per Lundgren får 50 000 av Lars Salvius-föreningen

Chalmeristen Per Lundgren (E91) får 50 000 kronor i projektbidrag av Lars Salvius-föreningen. "Det känns som en tidig julklapp. Önskelistan hade jag ju skrivit, men man vet aldrig vad tomten väljer att komma med i säcken", säger han.
Per Lundgren är verksam som docent vid Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap (MC2) på Chalmers.

"En småhisnande känsla"
Pengarna från Lars Salvius-föreningen ska gå till att besöka mellanstadieskolor och lära barnen att räkna digitalt på fingrarna som en dator, plocka isär datorer och med linjal bestämma hur många "datorströmbrytare", eller transistorer, som får plats på tjockleken av ett helt vanligt papper.
 Det kan ge en småhisnande känsla av hur små transistorerna är, säger Per Lundgren.

Skolprogram på Vetenskapsfestivalen
Projektet är en vidareutveckling av det skolprogram som Per Lundgren ansvarat för under flera år i samband med Vetenskapsfestivalen. Då har skolklasser fått komma till MC2 och fått prova att laborera i renrummet.
 Nu har jag fått medel för att även bedriva lite uppsökande datorplockaraktiviteter utanför Vetenskapsfestivalsveckan. Om man har tips om någon lämplig mellanstadieklass för mig att besöka är det bara att höra av sig, hälsar Per.

Per Lundgren har en civilingenjörsexamen i elektroteknik från 1991. Han påbörjade därefter en forskarutbildning på högskolan och disputerade 1996 med avhandlingen "Electrical Characterization of Metal-Oxide-Silicon Structures with Ultra Thin Oxide Layers".

Betydande för svensk bokhistoria
Lars Salvius var boktryckare, bokhandlare och tidningsman, verksam på 1700-talet. Han räknas som en av de mest betydelsefulla personerna inom svensk bokhistoria.

Lars Salvius-föreningen delar årligen ut stipendier till upphovsmän och utgivare vars verk används vid högskolor och universitet. Bidrag utdelas även till projekt som i vid mening främjar den vetenskapliga och populärvetenskapliga kommunikationsprocessen.

Stärker extern forskningskommunikation
Projektbidragens syfte är att stärka den externa forskningskommunikativa processen, bland annat den som åsyftas i högskolans ”tredje uppgift”, till exempel genom att utveckla metoder och redskap, utbilda i kommunikativa färdigheter eller sammanföra utgivare och forskare.

Medlen kommer från Bonus Presskopia och är ersättning för kopiering ur vetenskapligt material vid landets högskolor och universitet. Lars Salvius-föreningen har bildats av Sveriges Författarförbund, Svenska Förläggareföreningen och Sveriges Tidskrifter.

I Lars Salvius-föreningens jury för 2012 ingår Solveig Jülich (ordförande), docent vid Institutionen för litteraturvetenskap och idéhistoria, Stockholms universitet, Anders Bárány, professor em, ledamot av Kungliga Vetenskapsakademien, Jonas Hultkvist, chefredaktör Läkartidningen, Roger Olsson, miljöjournalist, och Erik Osvalds, VD Historiska Media.

Text: Michael Nystås
Foto: Jan-Olof Yxell

Läs mer om Per Lundgren >>>
www.chalmers.se/mc2/SV/organisation/kansli/per-lundgren

Läs mer om årets mottagare av stipendier och projektbidrag från Lars Salvius-föreningen >>>
www.bonuspresskopia.se/pages/2011_ars_mottagare_av_projektbidrag_och_stipendier

Läs mer om Lars Salvius >>>
sv.wikipedia.org/wiki/Lars_Salvius

Läs mer om Lars Salvius-föreningen >>>
www.bonuspresskopia.se/texter/read.php?mid=321

Publicerad: to 29 nov 2012.