Ökad förståelse för livets minsta beståndsdelar genom ny infrastruktur

Göteborgs universitet och Chalmers tekniska högskola har beviljats anslag på 37 miljoner från Knut och Alice Wallenbergs stiftelse för att få möjlighet att förfina tekniken att studera hur ämnen i celler förändras. Tekniken kan bland annat användas för att studera förändringar i celler under sjukdomar och behandlingar.
Anslaget tilldelas projektet ”The Imaging metabolomics and lipidomics infrastructure”, ett projekt med fokus på att avbilda livets minsta beståndsdelar och förstå och tolka dessa beståndsdelar i den unika miljö som celler och vävnader utgör.

Detaljerad analys av enstaka celler avgörande

Den senaste tidens framsteg inom metabolomik och lipidomik, det vill säga studier av ämnesomsättning och hur metaboliter och lipider samverkar i celler och människokroppen, ställer stora krav på att kunna förstå och avbilda var relevanta molekyler befinner sig.

Ett stort fokus ligger därför på kemisk avbildning och att kunna analysera enstaka celler med hjälp av avbildande masspektrometri, ett forskningsområde där det nationella centret för avbildande masspektrometri (NCIMS), som består av forskare från Göteborgs universitet och Chalmers, redan är bland de starkaste i världen.

– Nu kompletteras våra möjligheter med ytterligare en högupplöst avbildande teknik ett Cameca nanoSims. NanoSims är en nyckelkomponent här och behovet inom flera vetenskapliga fält som medicin, miljö- och materialvetenskap är stort när det gäller tillgång till denna form av högupplöst molekylär avbildning, säger professor Andrew Ewing (t v) som är verksam både på institutionen för kemi- och biotekning vid Chalmers och institutionen för kemi och molekylärbiologi vid Göteborgs universitet.

Nya möjligheter genom ny teknik

Tekniken genom Cameca NanoSims kommer vara det första i sitt slag i Skandinavien och kommer att innebära att en ny och extremt värdefull masspektrometriteknik finns för allmän användning i Sverige.Tekniken kommer att bredda den teknologiska basen för metabolomik och lipidomik och erbjuda avbildning på nanoskalan, där NanoSims kan användas för avbildning av isotopmärkta molekyler och andra element ned till 50 nanometers upplösning.

– Vi kan redan nu erbjuda avbildning av och lipidomik av enstaka celler och vi kommer att bygga vår avbildande plattform så att den underlättar kopplingar till redan existerande avbildande tekniker och andra aktiva plattformars inom lipidomik och metabolomik i Sverige och internationellt.

I årets ansökningsomgång till Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse har Naturvetenskapliga fakulteten vid Göteborgs universitet och Chalmers tekniska högskola lyckats speciellt väl i konkurrensen och erhåller 114 miljoner kronor av beslutade 203 miljoner kronor.

Text:
Carina Eliasson
Foto:
Johan Wingborg/GU


På gruppbilden längst upp på sidan syns fr v Johan Fletcher, Per Malmberg, Andrew Ewing och Jörg Hanrieder vid Göteborgs universitet.

Kontakt:

Andrew Ewing, professor i analytisk kemi, institutionen för kemi- och bioteknik, Chalmers, 031-786 9113, andrew.ewing@chem.gu.se

Publicerad: to 27 mar 2014. Ändrad: on 09 apr 2014