Chalmers campus

Ny organisation – färre och mer jämnstora institutioner när Chalmers rustar för framtiden

​Från den 1 maj har Chalmers 13 institutioner. Justeringen är en del i ett större förändringsarbete som pågår för att ytterligare utveckla kvaliteten i alla delar av verksamheten. Fyra nya institutioner bildas genom att åtta går samman parvis, några förstärks med en eller flera avdelningar medan många till största delen är oförändrade. En ny institution bildas som innehåller biblioteket plus två avdelningar. Tillämpad IT upphör att vara institution vid Chalmers.
Stefan Bengtsson, rektor​– Nu skapar vi mer jämnstora och ekonomiskt robusta institutioner, som därigenom har större möjligheter att utveckla olika ämnesområden och som är bättre rustade för framtida utmaningar. Genom likvärdiga förutsättningar och gemensamma arbetssätt kommer vi att kunna använda Chalmers resurser mer effektivt. Målet är att lägga en långsiktigt stabil grund för att Chalmers ska kunna ta nationellt och internationellt ledarskap i våra vetenskapliga områden, säger rektor Stefan Bengtsson.
Rektor Stefan Bengtsson.

Studenterna berörs inte

I det korta perspektivet påverkas inte studenterna av den förändrade organisationen eftersom Chalmers utbildningar hanteras i en separat och gemensam beställarorganisation, skild från institutionerna. Det kommer att skötas på samma sätt efter 1 maj 2017. På sikt ges förutsättningar för att öka kvaliteten ytterligare inom både utbildning och forskning tack vare de resurser som frigörs genom att färre och större institutioner ger en effektivisering av lednings- och stödfunktioner.
 
– Antalet lärare och forskare minskar inte och innehållet i utbildningarna program påverkas inte, däremot var man som anställd har sin hemvist. Förändringen handlar om att använda den tid och de resurser vi förfogar över på bästa sätt, säger Stefan Bengtsson.
 

Webben kan påverkas tillfälligt

Under en övergångsperiod kan en del praktiska problem uppstå med till exempel personalsök och annan information på webben. Vi hoppas på överseende med det.  Vid eventuella problem att hitta rätt är du välkommen att kontakta Chalmers växel på 031-772 10 00.
 

Följande är Chalmers institutioner från 1 maj 2017


Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik / Architecture and Civil Engineering

Förkortning: ACE
Prefekt: Rekrytering pågår. Tf Mats Viberg
Kommentar: Samgående mellan Arkitektur och Bygg- och miljöteknik.

Biologi och bioteknik / Biology and Biological Engineering
Förkortning: BIO
Prefekt: Stefan Hohmann
Kommentar: Oförändrad

Data- och informationsteknik / Computer Science and Engineering
Förkortning: CSE
Prefekt: Johan Karlsson
Kommentar: Samgående med avdelningen för Interaktionsdesign från Tillämpad IT.

Elektroteknik / Electrical Engineering 
Förkortning: E2
Prefekt: Anders Karlström
Kommentar: Signaler och system plus avdelningarna elteknik från Energi och miljö och högspänningsteknik från Material- och tillverkningsteknik. 

Fysik / Physics
Förkortning: F
Prefekt: Thomas Nilsson
Kommentar: Oförändrad

Industri- och materialvetenskap / Industrial and Materials Science
Förkortning: IMS
Prefekt: Rekrytering pågår. Tf Rikard Söderberg 
Kommentar: Samgående mellan Material- och tillverkningsteknik och Produkt- och produktionsutveckling (förutom avdelningen för högspänningsteknik) samt avdelningen material- och beräkningsmekanik från Tillämpad mekanik.
 
Kemi och kemiteknik / Chemistry and Chemical Engineering
Förkortning: K
Prefekt: Leif Åhman
Kommentar: Oförändrad

Matematiska vetenskaper / Mathematical Sciences
Förkortning: MV
Prefekt: Bernt Wennberg
Kommentar: Oförändrad

Mekanik och maritima vetenskaper / Mechanics and Maritime Sciences
Förkortning: M2
Prefekt: Rekrytering pågår. Tf Angela Hillemyr 
Kommentar: Samgående mellan Tillämpad mekanik (förutom material- och beräkningsmekanik) och Sjöfart och marin teknik. 

Mikroteknologi och nanovetenskap / Microtechnology and Nanoscience
Förkortning: MC2
Prefekt: Mikael Fogelström
Kommentar: Oförändrad

Rymd-, geo- och miljövetenskap / Space, Earth and Environment
Förkortning: SEE
Prefekt: Rekrytering pågår. Tf Måns Henningson
Kommentar: Rymd- och geovetenskap plus avdelningarna energiteknik och fysisk resursteori från Energi och miljö.
 
Teknikens ekonomi och organisation / Technology Management and Economics
Förkortning: TME
Prefekt: Maria Elmquist
Kommentar: Samgående med avdelningen miljösystemanalys från Energi och miljö.
 
Vetenskapens kommunikation och lärande (preliminärt namn) /  Communication and Learning in Science (preliminärt namn)
Förkortning: CLS (preliminär)
Kommentar: Chalmers bibliotek plus avdelningarna  Ingenjörsutbildningsvetenskap och Fackspråk och kommunikation från Tillämpad IT.
Nytt uppdrag är under utformning.
 

Sidansvarig Publicerad: ti 02 maj 2017.