Sex personer på scenen kopplar samman Seel.
​Symbolisk sammankoppling – nu byggs testbädden Seel​​

Nu byggs testbädden Seel

​Nu blir Sveriges största testanläggning för elektromobilitet, Seel, verklighet på Gateway Säve i Göteborg. Satsningen ska flytta fram positionerna för svensk forskning och stärka samarbetet kring utvecklingen av fossilfria, hållbara transportmedel – som eldrivna fordon, fartyg och flygplan. 
​22 september hölls en symbolisk uppladdning ute på Säve flygplats, numera Gateway Säve, där bygget av testbädden för elektromobilitet, Seel, nu officiellt är igång. Tillsammans med näringsminister Ibrahim Baylan, Castellum som äger Gateway Säve och Vestia som genomför bygget kopplade Chalmers, Rise och Seel samman sig i en symbolisk ceremoni.

Swedish Electric Transport Laboratory, Seel, ägs och drivs av Chalmers och Rise, i samarbete med Cevt, Scania, Volvo Cars och Volvokoncernen och med ekonomiskt stöd från Energimyndigheten. Seel ger industri, akademi och institut i Sverige och Europa tillgång till avancerad forskningsinfrastruktur och utgör en plattform för samarbeten och effektiv kunskapsutveckling inom elektromobilitet. Seels anläggning på Gateway Säve är den största av totalt tre. Den kommer att omfatta 13 300 kvadratmeter och stå klar 2023. Seels  två övriga anläggningar byggs i Nykvarn och Borås. 

Läs mer:


Text: Ingrid Claesson

Sidansvarig Publicerad: to 23 sep 2021.