Nobelpristagare pratar om faran med kärnvapen

​Den tysk-kanadensiske Nobelpristagaren i kemi John C Polanyi besöker Göteborg under Nobel Week Dialogue för en öppen föreläsning om hur vi kan förhindra ett kärnvapenkrig.
John Charles Polanyi föddes i Tyskland 1929 av ungerska föräldrar men flyttade på grund av andra världskriget till Kanada, där han har tillbringat större delen av sitt vuxna liv. 
Liksom sin far har John Polanyi ägnat sig åt kemi, och främst åt kinetik. Bland annat införde han IR-kemiluminiscensmetoden för analys av energifördelningen i molekyler bildade vid elementarprocesser. Och tillsammans med Dudley Robert Herschbach och Yuan Tseh Lee fick han 1986 års Nobelpris i kemi ​för sina insatser rörande dynamiken hos just kemiska elementarprocesser.

Grundade Pugwashgrupp
Vid sidan om sin forskning har John Polanyi haft ett starkt engagemang i sin omvärld. Inte minst inom Pugwashrörelsen, den internationella sammanslutning av forskare som arbetar för kärnvapenkontroll och -nedrustning och grundades 1957 på uppmaning av framstående vetenskapsmän såsom Albert Einstein, Bertrand Russell med flera. John Polanyi grundade i sin tur den kanadensiska gruppen och 1978 var han en av redaktörerna till boken ”The dangers of nuclear war”.

Den 8 december 2019 besöker John Polanyi Göteborg och Chalmers för en öppen föreläsning om vad vi kan göra för att förhindra ett kärnvapenkrig.Publicerad: fr 29 nov 2019.