Publicerad: to 25 nov 2010. Ändrad: to 23 dec 2010

Minska våra utsläpp – Lisas utmaning

Hon hade egentligen ingen tanke på att doktorera. Men så dök tjänsten upp som var för perfekt för att inte sökas. På Chalmers försöker nu Lisa Göransson få ihop pusslet med hur vindkraft kan integreras så effektivt som möjligt i energisystemet.

​Hon hade ett år kvar på energisystemprogrammet i Uppsala när hon hörde några kursare snacka om en doktorandtjänst de sett i Ny teknik.
– Den var mitt i prick, precis vad jag ville göra, säger Lisa Göransson
Men var det någon idé att hon, som inte ens gjort något exjobb, sökte? Jodå, trots många sökande blev tjänsten till slut hennes.
– Man erbjöd mig att göra exjobbet här på Chalmers och om alla var nöjda efter det så skulle jag få fortsätta.
En licentiatavhandling och två barn senare kombinerar nu Lisa Göransson mammarollen med den som forskare.
– Just nu är jag mammaledig, men går allt som det ska kommer jag ändå att hinna doktorera i tid. Jag har två år på mig.


Syftet med hennes forskning är att minska hela elproduktionssystemets koldioxidutsläpp. Det är ingen enkel match, men integreras vindkraft på rätt sätt kan stora miljöbesparingar göras.
– Det stora problemet är att mängden av el som genereras av vind varierar över tiden, medan traditionella förbränningsanläggningar är mer effektiva och har högst verkningsgrad om de håller en konstant produktionsnivå.


Idag domineras flera av Europas elsystem av förbränningsanläggningar, som helt enkelt kostar för mycket att stoppa och starta, samtidigt som det planeras för stora vindkraftsatsningar. Men att bara trycka in mer vind ovanpå till exempel kolkraft är inte speciellt effektivt ur miljösynpunkt. Det krävs andra lösningar. En sådan, som skulle kunna underlätta storskalig utbyggnad av vindkraft, är en elektrifiering av transportsektorn.

Lisa Göransson har ägnat en del av sin forskning åt så kallade plug-in hybridfordon – bilar som laddas med el från nätet.
– Laddar man dem mitt på natten, då det är låg efterfrågan på el och då vindkraftproduktionen är hög, skulle miljövinsterna bli avsevärda. Laddar man däremot på dag eller kvällstid försvinner hela poängen. Med kolbaserad elproduktion är faktiskt en effektiv bensinbil mindre förorenande.
Så det gäller alltså att vi laddar smart, vilket inte borde vara något större problem eftersom större delen av bilflottan står still på natten. Men hur långt borta är vi från en verklighet där plug-in hybrider utgör en betydande del av personbilsflottan??
– Detta är något som alla snackar om och flera bilföretag har lovat att ha en plug-in bil färdig till försäljning 2012. Toyota har redan en, men jag vet inte om den har börjat säljas.
– Tekniskt sätt är det egentligen inga problem, utan det här är i första hand en kostnadsfråga. Men plug-in bilen är viktig. I framtiden måste vi ha ett effektivare sätt att transportera människor.


Och hur ser framtiden ut för Lisa Göransson? Är hon kvar på Chalmers efter doktorsexamen?
– Jag vet inte. Finns det bara plats för mig så är jag gärna kvar.
Och om inte?
– De stora energibolagen har stora utvecklingsdelar där man arbetar med modellering av system. Det finns också konsultföretag som gör stora utredningar, bland annat för staten. Men det annonseras inte mycket i branschen, man måste själv höra sig för, säger Lisa Göransson.

Fast orolig, det är hon inte.
– När man berättar för folk vad man håller på med blir de nästan alltid intresserade. Man frågar och tycker. Och i tidningarna läser man alltid om något som är på gång. Så på så sätt tror jag att jag är rätt ute som forskar om vindkraft och utveckling av elbilar.


TEXT: Lasse Nicklason FOTO: Jan-Olof Yxell

Publicerad: to 25 nov 2010. Ändrad: to 23 dec 2010