Publicerad: ti 08 okt 2013.

Matteutbildningarna får högsta betyg

Chalmers kandidat- och masterutbildning i matematik får båda omdömet ”mycket hög kvalitet” av Universitetskanslersämbetet. Närheten till ingenjörsundervisningen ses som en förklaring.

Universitetskanslersämbetet har utvärderat kvaliteten på samtliga matematikutbildningar inom svensk högskola. Bedömargruppen har läst examensarbeten, fått in självvärderingar från högskolorna och intervjuat studenter och lärare via videolänk.

För kandidatexamen i matematik på Chalmers blev omdömet ”mycket hög kvalitet” inom tre av fem examensmål. Motsvarande facit för masterexamen blev högsta betyg inom fyra av sex examensmål. 

– Detta betyder oerhört mycket för Chalmers, och är roligt av flera skäl. Utvärderingsmodellen är helt ny och utfallet var inte självklart. Sen är det extra roligt att få toppbetyg för undervisningen i just matte. Matematik är väsentligt för industrin och för vår egen strävan efter att verka för ett hållbart samhälle, säger Maria Knutson Wedel, vicerektor för grundutbildningen.

Chalmers civilingenjörsexamen i teknisk matematik är ny och har inte utvärderats i denna omgång.

– Men i praktiken är programmet en kombination av de två utvärderade examina, så omdömet smittar av sig även på teknisk matematik, anser jag. Kul för att den är ny, att vi kan göra rätt från början. Den första kullen gick ut i år.

Av 30 granskade matteutbildningar i Sverige får hela 25 omdömena "mycket hög kvalitet" eller "hög kvalitet". Chalmers, KTH och Linköpings universitet toppar listan med "mycket hög kvalitet" på alla sina matteutbildningar. Fem utbildningar i Sverige anses ha bristande kvalitet.

– Många av de utbildningar som fått omdömet "mycket hög kvalitet" verkar i en miljö med nära anknytning till civilingenjörsutbildningen. Resultatet kan ses som en indikation på att matematikutbildningar kan tjäna på att närma sig tekniska utbildningar, säger bedömargruppens ordförande Kathryn Hess Bellwald, professor vid École Polytechnique Fédérale de Lausanne.

Om några veckor presenteras Universitetskanslersämbetets utvärderingar av Chalmers övriga utbildningar, alla utom dem inom sjöfart.

Text: Christian Borg

Läs mer i pressmeddelande från Universitetskanslerämbetet


Allt fler kvinnor läser matte på Chalmers

Det finns totalt 45 platser på civilingenjörsprogrammet teknisk matematik, som har haft ett successivt ökande söktryck sedan starten 2008. Hösten 2013 fanns det över två förstahandssökande per plats. Andelen antagna kvinnor ökade från fjolårets 30 procent till 43 procent i år. Bara programmen i arkitektur, teknisk design och industriell ekonomi kräver högre medelbetyg för att bli antagen.

Publicerad: ti 08 okt 2013.