Lilla Polhemspriset till två Chalmerister

De två Chalmersalumnerna Fredrik Brosser och Emil Milh får Lilla Polhemspriset för bästa examensarbete på civilingenjörsutbildningen. De får dela på 50 000 kronor för sitt arbete om elektroniska kretsar, som kan ta rymdtekniken till nya höjder. Priset delas ut av Sveriges Ingenjörer vid Polhemsfesten i Stockholm den 17 november.  
Fredrik Brosser och Emil Milh har utvärderat en typ av elektroniska kretsar som används allt mer i satelliter, närmare bestämt så kallade FPGA (Field Programmable Gate Array). FPGA är omprogrammerbara kretsar med stor flexibilitet, men de är också känsliga för den joniserande strålningsmiljö som elektronik utsätts för i rymden.
 
”Examensarbetet utgör en mycket bra grund för dem som i framtiden vill ta rymdtekniken till nya höjder”, konstaterar Sveriges Ingenjörers priskommitté. ”Brosser och Milh har visat hur konventionella FPGA mycket väl kan ersätta många av de specialanpassade som används idag, vilket kan leda till stora kostnadsbesparingar samtidigt som prestanda och livslängd för systemen ökar.”
 
Examensarbetet ”SEU Mitigation Techniques for Advanced Programmable FPGA in Space” är utfört vid institutionen för Data- och informationsteknik vid Chalmers och på RUAG Space i Göteborg.
 
Fredrik Brosser, 24 år och från Falköping, är nu applikationsingenjör på ARM Ltd i Cambridge, Storbritannien. Han har studerat på Chalmers civilingenjörsprogram i datateknik och masterprogram i elektroteknik.
 
Emil Milh, 24 år och från Göteborg, är systemutvecklare på Bombardier Transportation RCS där han just nu jobbar med projektledning som trainee i Pittsburgh, USA. Emil har studerat på Chalmers civilingenjörsprogram och masterprogram i elektroteknik.
Lilla Polhemspriset
Lilla Polhemspriset tilldelas årligen den student eller de studenter vid svenskt universitet eller svensk teknisk högskola som under det gångna kalenderåret presterat ett examensarbete av hög kvalitet. Priset delas ut vid Polhemsfesten i Stockholm den 17 november, då Sveriges Ingenjörer även delar ut det stora Polhemspriset 2015.

Publicerad: fr 13 nov 2015. Ändrad: må 16 nov 2015